دیواری برای فرصت مهربانی در محمودآباد
دیواری برای فرصت مهربانی در محمودآباد
محمودآباد آنلاین : چه خوب است که در این روزهای سرد عاطفی و سخت اقتصادی ؛ مهربانی ، سخاوت ، محبت را از هم دریغ نکنیم. چندی پیش به داروخانه شبانه روزی دکتر مهرآساقنبری برای تهیه دارو مراجعه کردم و شیشه ای ساده که به مهربانی مزین شده بود من را مات و مبهوت خودش کرد ... نوشته بود دیوار مهربانی که من اسمش را می گذاشتم فرصت مهربانی

(دیوار مهربانی ) جمله ای که خیلی زود تبدیل به یک شعار همه گیر شد ، شعاری برای تقسیم مهربانی که شروعش از دیوارهای سرد و سخت و زشت شهر بود ولی وسعتش قد دستهای انسانهای دلسوز و با محبت و مهربان

در دیگر دیوارهای شهر کسی لباسی برای پوشیدن نداشت یا غذایی برای خوردن نداشت دستش را به دیوار دراز می کرد و از محبت سایر شهروندان بهره می برد ولی در دیوار مهربانی داروخانه شبانه روزی هر کسی برای آلام دردی که داشت ، مراجعه میکرد و دارو می گرفت.

مهرآسا قنبری مالک داروخانه در مصاحبه با خبرنگار ما گفت: مردم محمودآباد بسیار همراه و دردمند و مهربان هستند و هر کس به اندازه توان خود مبلغی را به دیوار مهربانی داروخانه کمک می کند و از محل همین درآمدها توانستیم با مشارکت خانواده بیمار بخشی از هزینه های درمانی ایشان را درمان کنیم.

وی افزود : بارها شده است افرادی هستند که توان مالی مناسبی برای تهیه دارو ندارند و ما از محل کمک های مردمی داروهای این عده از افراد نیازمند را تامین می نماییم.

وی گفت: رسالت من پزشک است ولی به جز تهیه دارو باید نسبت به سایر همشهریانم احساس مسئولیت و تکلیف داشته و نقش و وظیفه اجتماعی( CRM )خودم را به خوبی ایفا نماید.

مهرآسا قنبری مدیر داروخانه شبانه روزی قنبری گفت: تا کنون نزدیک به ۶۰۰ میلیون تومان کمک نقدی برای درمان و تهیه دارو شهروندان به ما اعتماد کردند و ما هم برابر اسناد به خانواده های نیازمند و نهادهای حمایتی ارائه دادیم.

وی در پایان از شهروندان خواست تا افرادی که نیازمند کمک مالی برای درمان هستند به این داروخانه مراجعه نمایند.

 

  • نویسنده : محمد محتاطی
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین