قلع و قمع ۶۸  مورد تغییر کاربری غیرمجاز در محمودآباد
قلع و قمع ۶۸  مورد تغییر کاربری غیرمجاز در محمودآباد
محمودآباد آنلاین : مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد از قلع و قمع هفت مورد کاربری غیر مجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد، محمد هادی‌زاده گفت: برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی به دستور دادستانی، با حضور نیروی انتظامی و اکیپ گشت ۱۳۱ مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد، ۶۸ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان محمودآباد قلع و قمع شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد افزود: در راستای حفظ کاربری و نگهداری زمین های کشاورزی و باغ ها و اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری زمین های کشاورزی نیز ۶۸ مورد قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در زمین های شالیزاری روستای عبداله آباد از توابع بخش سرخ رود این شهرستان با هدف جلوگیری از قلع و قمع ۱۷ هزار و ۹۰۰ مترمربع اراضی به اجرا درآمد.

هادی زاده ادامه داد: شهروندان اگر قصد احداث بنا یا دیوارکشی زمین های کشاورزی خود را دارند، با مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی، مراکز جهاد کشاورزی تابعه و یا تماس با سامانه ۱۳۱ از مشاوره لازم در این خصوص بهرمنده شوند.

  • نویسنده : محمد محتاطی
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین