شرایط محاسبه خدمت سربازی به عنوان سوابق بیمه‌ای
شرایط محاسبه خدمت سربازی به عنوان سوابق بیمه‌ای
محمودآباد آنلاین / سرپرست اداره کل تامین اجتماعی مازندران درباره شرایط محاسبه خدمت سربازی به عنوان سوابق بیمه‌ای توضیحاتی داد.

فلاح گفت:با تصویب قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار مصوب ۳۰‏/۱‏/۸۳ مجلس شورای اسلامی و حسب آئین نامه اجرائی مربوطه مصوب ۸‏/۴‏/۸۴ هیات وزیران، زمینه احتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه عمومی برای همه بیمه شدگان سازمان از سال ۱۳۸۴ فراهم شده است که درصورت ارائه درخواست بیمه شده و احراز شرایط مقرر پس از پرداخت حق بیمه متعلقه به عنوان سابقه پرداخت حق بیمه به منظور برخورداری از حمایت‌های مقرر در قانون تأمین اجتماعی قابل پذیرش خواهد بود.

تمامی بیمه شدگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در صورت دارا بودن حداقل دوسال سابقه پرداخت حق بیمه نزد این سازمان و داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه (برای افراد کمتر از ۵۰ سال سن داشتن کارت پایان خدمت الکترونیکی الزامی است) می‌توانند نسبت ارائه تقاضا و پرداخت حق بیمه متعلقه اقدام کنند.

به موجب ماده ۹۵ قانون تامین اجتماعی، تمامی بیمه شدگان و دریافت کنندگان مستمری‌های بازنشستگی و ازکارافتادگی که قبل و بعد از خدمت سربازی خود به اعتبار اشتغال درکارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی و به واسطه رابطه مزد بگیری دارای سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان هستند، چنانچه وقوع همه مراحل فوق، شامل انجام دوره خدمت سربازی و مدت سوابق بیمه‌ای قبل و بعد از خدمت نظام وظیفه، تماماً قبل از تاریخ ۷‏/۵‏/۸۵ تحقق یافته باشد، از پرداخت حق بیمه دوره خدمت سربازی معاف هستند.

با توجه به فراهم شدن زمینه دسترسی به پایگاه اطلاعاتی سازمان وظیفه عمومی ناجا، متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir و ورود به منوی بیمه شدگان ‏- اموربیمه شدگان – محاسبه خرید خدمت سربازی) نسبت به محاسبه و پرداخت حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه خود اقدام کنند.

به گفته فلاح چنانچه اطلاعات دوره خدمت انجام شده، توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا فراخوان نشود و یا بیمه شده متقاضی احتساب سوابق دوره حضور در جبهه خود باشد، می‌بایست با مراجعه به شعبه دریافت کننده حق بیمه نسبت به ارائه درخواست مربوطه اقدام کند.

میزان حق بیمه متعلقه براساس میانگین حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه آخرین دو سال فرد بیمه شده قبل از ارائه تقاضا (مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال محاسبه کمتر نباشد) با نرخ ۳۰ درصد محاسبه می‌شود، که آن سهم بیمه شده و سهم دولت است. نحوه پرداخت حق بیمه سهم متقاضی به انتخاب وی به صورت نقد و یا اقساط ماهانه (حداکثر در ۱۲ قسط) امکان پذیر خواهد بود.

او می‌گوید:احتساب سوابق خدمت نظام وظیفه به عنوان سابقه بیمه‌ای نزد سازمان تامین اجتماعی درخصوص افرادی مصداق دارد که طبق مقررات خدمت سربازی خود را سپری نموده و دارای کارت پایان خدمت معتبر باشند که درصورت احراز شرایط مقرر با پرداخت حق بیمه متعلقه می‌توانند از مزایای قانونی آن بهره‌مند گردند درحالیکه موضوع خرید خدمت سربازی (معافیت از انجام خدمت سربازی) ارتباطی با وظایف این سازمان ندارد.

پذیرش و ایجاد سوابق سربازی و تاثیر آن در برخورداری متقاضیان از حمایت‌های مقرر در قانون تامین اجتماعی پس از پرداخت کامل حق بیمه سهم بیمه شده در مهلت‌های تعیین شده امکان پذیرخواهد بود.

به گفته فلاح محاسبه حق بیمه مربوطه براساس میانگین دستمزد آخرین ۲ سال پرداخت حق بیمه قبل از ارائه تقاضای افراد است بر همین اساس شایسته است متقاضیان به محض احراز ۲ سال سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان، نسبت به ارائه درخواست احتساب سوابق خدمت نظام وظیفه خود اقدام کنند.

  • نویسنده : سارا اسماعیلی
  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان ساری