حوزه نشر و مطبوعات از مالیات معاف هستند
حوزه نشر و مطبوعات از مالیات معاف هستند
سرپرست مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی، بابیان اینکه در بودجه ۱۴۰۳ معافیت مالیاتی برای حوزه نشر و مطبوعات لحاظ شده است گفت: اما قانون در این موضوع یک شرط می‌گذارد و آن رعایت ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است.

برنامه بالاتر پنجشنبه با حضور شاهین مستوفی سرپرست مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی (مخالف) و کاوه علینقی عضو کارگروه مالیات اتحادیه ناشران (موافق) به بررسی موضوع معافیت مالیاتی ناشران پرداخته شد .
مقدمه: در سال گذشته چیزی حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومان مالیات از مؤدیان اخذ شده، معادل همین عدد معافیت مالیاتی وجود داشته است ، عدد بزرگی است. می‌خواهیم یک مناظره داشته باشیم در خصوص یکی از حوزه‌هایی که سر آن معافیت وجود دارد این که ناشران معافیت مالیاتی بگیرند یا نه؟
سوال: آقای مستوفی وضعیت فعلی مالیات و اخذ مالیات از اهالی فرهنگ و هنر مشخصاً حوزه نشر به چه صورت است؟
مستوفی: ناظر بر اظهارنامه‌های مالیاتی که ما از مؤدیانی که در حوزه نشر فعالیت می‌کنند براساس کد‌های فعالیتی که خود این عزیزان در حوزه نشر انتخاب کردند به عنوان حوزه فعالیت خودشان، در سال ۱۴۰۱ که ما اظهارنامه‌های مالیاتی را دریافت کردیم بالغ بر ۸ هزار و ۹۰۰ مؤدی هستند که حوزه کاری خودشان را در حوزه نشر انتخاب و اعلام کردند که این عزیزان بالغ بر ۵۲ همت مبلغ درآمد ابرازی و یا فروش ابرازی ناشی از فعالیت خودشان را در سالنامه مالیاتی ابزار کردند.
بعد از این که هزینه‌های خودشان را از این درآمد‌ها کم کردند در اظهارنامه‌های مالیاتی ۱۱ و ۶ دهم همت معافیت مالیاتی ابراز شده است، اما در بحث رسیدگی عملکرد سال ۱۴۰۱، ما تا پایان تیرماه برای حوزه اشخاص حقوقی و تا پایان خرداد و با توجه به تمدیدی که داشتیم تا اواسط تیرماه برای حوزه اشخاص حقیقی هنوز فرصت رسیدگی داریم، اما از این ۱۱ و ۶ دهم همت آن چیزی که در برگ تشخیص‌های ما تا به امروز مورد تأیید قرار گرفته بالغ بر ۸ و ۸ دهم آن مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و مابه التفاوت آن دو حالت ممکن است برای آن وجود داشته باشد، یا هنوز رسیدگی نشده یا بخشی از آن مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی قرار نگرفته، آن چیزی که آمار در اظهارنامه‌ها نشان می‌دهد ابرازی مالیات این عزیزان ۳۹ میلیارد تومان بوده و آن چیزی که ما تا به امروز براساس برگ تشخیص‌های صادره مان صادر کردیم عددی معادل ۳۰۰ میلیارد تومان مالیاتی بوده که برای آنها تشخیص دادیم.
سوال: آقای علینقی شما چرا معتقد به این هستید که حوزه نشر باید معاف از مالیات باشد؟
علینقی: فعالیت نشر به نظر من جدا از فعالیت تجاری است، بخشی از فعالیت نشر و کتابفروشی تجاری محسوب می‌شود و بخشی فرهنگ است، دلیل اصلی آن این است که کتاب بیس و پایه فرهنگ است و به نوعی مثلاً سیاست کشور ما به این صورت بوده که با معافیت مالیاتی حمایت کند و کشور‌های دیگر و دولت‌های دیگر هستند که این را به نوعی دیگر حمایت می‌کنند یعنی حمایت از ناشر و کتابفروش در سیاست‌های اصلی دولت‌ها است.
کتاب برای سینما، هنر، علم و برای همه اینها بیس و پایه تولید علم و فرهنگ است و نمی‌شود این را به صورت یک کالای تجاری صرفاً نگاه کرد که حتماً به این درآمد مالیات تعلق گیرد، سیاست قانونگذار به این صورت بوده که برای ترویج کتابخوانی و ترویج فرهنگ از ناشران و کتابفروشان حمایت کند برای گسترش کارشان و وقتی کار ناشر و کتابفروش گسترش پیدا کند در نهایت این به کتاب و کتابخوانی و تولید فرهنگ کمک می‌کند به جای این که این پول را طی مالیات بیاید از ناشر و کتابفروش بگیرد، ببرد به صندوق دولت واریز کند بعد به نوعی بخواهد این را برگرداند این روند را کوتاهتر کرده است، می‌گوید هر کسی که درآمد هم داشت و خواست کارش را گسترش دهد راحت‌تر باشد، نگران موانع مالیاتی نباشد، این پول را که قرار است ما از او مالیات بگیریم نمی‌گیریم و برای توسعه کارش در نظر بگیریم که این در نهایت می‌شود توسعه فرهنگ، شما کمتر ناشر یا کتابفروشی را می‌بینید که درآمد مازادشان را بیایند خرج کار‌های دیگر کنند، در نهایت تولید کتاب را بالاتر می‌برند، عناوین کتاب را بالا می‌برند، کتابفروش سعی در گسترش مساحت کتابفروشی اش می‌کند و این در نهایت کمک به فرهنگ جامعه است یعنی این صرفاً این نیست که این مالیات چرا گرفته نمی‌شود و این ناعادلانه است و من این را قبول ندارم.
سوال: این که یعنی معاف هستید شما می‌گویید این ناعدالتی نیست ؟ مثلاً بین شما که معاف هستید و بین بقیه که دارند پرداخت می‌کنند؟
علینقی: این کالای فرهنگی کتاب را شما نمی‌توانید با فرضاً لوازم صوتی تصویری مقایسه کنید،این قیاس کتاب با کالای تجاری دیگر درست نیست.
سوال: آقای مستوفی شما چرا موافق این هستید که معافیت مالیاتی وجود نداشته باشد؟
مستوفی: در ابتدا لازم است به این مطلب توجه کنیم که قانونگذار تکلیف بحث معافیت‌های مالیاتی را تعیین می‌کند یعنی اکنون من به عنوان یک کارشناس وقتی در این جلسه هستم نظرات کارشناسی خودم را اعلام می‌کنم، اما آن چیزی که فعلاً در قانون وجود دارد ناظر بر این است که حوزه نشر و حوزه مطبوعات به استناد بند (ل) ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم و با رعایت ترتیبات ماده ۱۴۶ مکرر، تاکید می‌کنم بر این مسئله به دلیل این که اگر فردا روزی کسی خواست آماری را در این حوزه در چنین برنامه‌ای ارائه کند ناظر بر اظهارنامه‌های مالیاتی امکان وجود داشته باشد.
ماده ۱۴۶ مکرر می‌گوید باید اظهارنامه مالیاتی را در موعد مقرر خودش تسلیم کنند و اسناد و مدارک را هم تنظیم کنند و در موعد مقرر به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند. پس اکنون قانونگذار در تمام قوانین علی الخصوص قانون بودجه سال ۱۴۰۳ ناظر بر رعایت مفاد بند (ل) ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم برای اعمال معافیت است، حتی آنجایی که معافیت‌ها را در بند (س) قانون بودجه تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ می‌آید محدود می‌کند معافیت‌ها را برای اشخاص حقیقی و حقوقی، اشخاص موضوع ماده ۱۳۹ را از این قضیه کنار می‌گذارد یا حتی آنجایی که سقف معافیت هنرمندان را در بند (ح) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محدود به چهار برابر معافیت ماده ۸۴ می‌کند، باز هم حوزه نشر و مطبوعات را از این مسئله مستثنی می‌کند، اما یک شرط را می‌گذارد آن شرط هم رعایت موضوع ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتی مستقیم است، اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک.
اما نظر شخصی بنده به عنوان یک کارشناس با توجه به مطالعات بین المللی که در این حوزه انجام شده ، این است که ما باید معافیت هایمان را هدفمند کنیم، باید تأثیر معافیتی را که اعمال می‌کنیم برای موضوع فعالیتی که طبق قانون برای آن معافیت، اعمال می‌کنیم بتوانیم آثار آن را ملاحظه کنیم. برای این موضوع پیشنهاد ما در همه حوزه‌های کاری است نه در حوزه نشر، به طور کلی این است که ما معافیت‌ها را یعنی شرایط اقتصادی را برای همه به صورت یکسان فراهم کنیم، آدم‌ها و فعالان اقتصادی تصمیم بگیرند در کدام حوزه کاری کار کنند، سودآوری داشته باشند، اکنون سودآوری شان را ببرند در حوزه فرهنگ و آثار آن را به ما نشان دهند، آثار مطالعه، آثار خرید بیشتر کتاب، آثار ارزشمند شدن محصولات تولیدی. اکنون حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مرجع ذیصلاح در این موضوع می‌تواند از محل یارانه‌ها و از محل وجوهی که در بودجه کشور برای این موضوع دیده می‌شود و به عنوان هزینه کرد در اختیار وزارت فرهنگ قرار می‌گیرد این مبالغ مالیات دریافتی را حوزه خرج برایش تعریف کند یعنی بگوید مالیات‌هایی که در حوزه فرهنگ، در حوزه کتاب وصول شد، صرفاً در راستای افزایش خدمات و افزایش بار فرهنگی حوزه نشر از آن استفاده کند.
سوال: اکنون به نظر شما این معافیت این اتفاق را رقم نزده است؟
مستوفی: به نظر من نمی‌زند، به خاطر این که نتوانستیم این ادبیات را کنترل کنیم، به خاطر این که لازم است این موضوع را به صورت صریح‌تر بررسی کنیم به نظر من این اتفاق نمی‌افتد یعنی وزارت فرهنگ این امکان برایش مهیا نمی‌شود که برود آثار ارزشمند، افراد ارزشمندی را که بیشتر می‌توانند در این حوزه کاری فعالیت کنند با منابعی که از بودجه در اختیار قرار می‌گیرد برایش بتواند آنها را کشف کند.
سوال: آقای علینقی شما چقدر موافق این گذاره هستید؟
علینقی: این معافیت مالیاتی ناشران اغلب انجام نمی‌شود، اکنون یک درصدی که آقای مستوفی فرمودند را من، چون دسترسی به آمار اداره مالیات ندارم نمی‌توانم تأیید کنم یا رد کنم ولی در نهایت کمتر کتابفروش و ناشری است که از مالیات معاف شود به بهانه‌های مختلف این مالیات از آنها گرفته می‌شود یا ماده ۱۴۶ مکرر است یا عدم اطلاع از قوانین هم ماده ۱۴۶ که توسط ممیزان دیده شده، ماده ۱۴۶ مکرر وظایف را برای گروه یک و دو و سه متفاوت ارائه کرده آیین نامه ۹۵ در صورتی که بعضاً دیده شده به خاطر نداشتن دفاتر اصلاً ناشر و یا کتابفروش را از ضریب صفر مالیاتی برداشتند و مشمول مالیات کردند.
سوال: یعنی می‌فرمایید اینقدر که گفته می‌شود معاف هستند خیلی هم معاف نیستند، آماری هم دارید؟
علینقی: نه معاف نیستند.
سوال: از نظر اتحادیه خودتان؟
علینقی: بله خیلی‌ها هستند، من اینها را به صورت مستند بعد از برنامه می‌توانم خدمت آقای مستوفی ارائه دهم که دوستان چقدر مشکل دارند با این قضیه.
سوال: یک آماری هست که بفرمایید از اعضای اتحادیه شما مثلاً این تعداد نفر این مشکل را دارند؟
علینقی: نه، در اینجا در اتحادیه ما سامانه‌ای ندارد که یک لینک باشد یا بتواند یک اطلاعات مکفی بردارد.
سوال: ولی می‌فرمایید زیاد است؟
علینقی: بله.
سوال: آقای مستوفی علتش چیست؟
مستوفی: من دقیقاً براساس همین موضوع خواهش کردم و عنوان کردم که قانونگذار تکلیف ۱۴۶ را می‌گذارد که اگر یک روزی در چنین برنامه‌ای نشستیم بتوانیم مستند صحبت کنیم، تک تک این مواردی که اینجا وجود دارد هم برگ تشخیص و هم میزان معافیت‌ها اکنون دیگر قابل احصا است، اگر یک زمانی عزیزان با این ادبیات با سازمان امور مالیاتی صحبت می‌کردند که نه در حوزه این اتفاق نمی‌افتد، اکنون سازمان امور مالیاتی الان را با سازمان امور مالیاتی چند سال قبل خواهشاً مقایسه نکنند ناظر بر این که همه اینها مستند اطلاعات است، وقتی من اعداد را حتی به رال در گزارشاتم دارم ، ناظر بر این است که اینها همه مستند به پرونده است و اگر شما الان مستنداتی به من ارائه بفرمایید که ما بیش از ۳۰۰ میلیون تومان در حوزه فرهنگ امروز ناظر بر همین مواردی که خودشان را مشمول دانستند، اعلام کردند که مشمول شرایط هستند به من ارائه بفرمایید حتماً من استقبال می‌کنم و موضوع را پیگیری می‌کنم.
علینقی: شما در مورد اعداد و ارقام صحبت می‌کنید من در خصوص این عدد که مشمولیت دارم صحبت می‌کنم و ناشران کتابفروشان مالیات را پرداخت می کنند من به عدد و ارقام کاری ندارم.
مستوفی: چقدر؟
علینقی: چقدرش مهم نیست.
مستوفی: کارمند چقدر مالیات پرداخت می‌کند در حوزه نشر، یک بخشی را جدا کنیم، ما اصلاً بحث قیاس را نداریم، با هم برویم روی این موضوع که اساساً سازمان امور مالیاتی مکلف است براساس قانون اقدام کند اصل ۵۱ قانون اساسی، کتابفروش مشمول معافیت نیست.
علینقی: بله هست.
مستوفی: نیست، لطفاً آیین نامه تبصره ۳ موضوع ماده ۱۳۹ را مطالعه بفرمایید، کتابفروشی معاف از مالیات است که صرفاً ناشر باشد یعنی ناشری که کتاب خودش را می‌فروشد مشمول معافیت کتابفروشی است.
علینقی: خیر. تا سال ۹۵ گفته شما درست بود، از سال ۹۵، چون در بند (ل) ماده ۱۰۳ اعلام شده بود که کسانی از مالیات معاف هستند یا از ضریب صفر مالیاتی می‌توانند استفاده کنند که مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته باشند و تا سال ۹۵ این مشکل برای کتابفروشی وجود داشت و کتابفروش‌ها از این معافیت نمی‌توانستند استفاده کنند. سال ۹۵ صحبتی که اتحادیه ناشران و کتابفروشان با وزارت فرهنگ و ارشاد داشت و تعاملی که داشتند وزارت ارشاد، دادن مجوز به کتابفروش‌ها را تفویض کرد به اتحادیه ناشران و کتابفروشان و معاونت در این بخش‌ها و تفاهم نامه‌ای که با اداره مالیات انجام شد قرار شد کسانی که از اتحادیه ناشران و کتابفروشان جواز کسب دارند و فهرست آنها توسط اتحادیه به اداره مالیات اعلام می‌شود آنها هم فقط در مورد کتاب از مالیات معاف هستند، در مورد نوشت افزار و لوازم تحریر خیر.
مستوفی: پس آن کسانی که صرفاً بتوانند مجوز را از وزارت فرهنگ اخذ کنند .
علینقی: پس کتابفروشان هم معاف می‌شوند.
مستوفی: نه همه کتابفروشان کسانی که توانسته باشند مجوز گرفته باشند.
علینقی: کتابفروش که نمی‌تواند بدون جواز فعالیت داشته باشد.
مستوفی: مثل خیلی از فعالیت‌های دیگر که در کشور وجود دارد و متأسفانه بدون جواز است می‌تواند این اتفاق هم در داخل کشور افتاده باشد.
علینقی: کتابفروشی یک واحد تجاری است، اماکن نظارت دارد، خود اتحادیه نظارت دارد، کمیسیون بازرسی دارد و این هم که شما می‌گویید یک در هزار است، جزو استثنائات حساب می‌شود، شما نمی‌توانید استثنائات را جزو قوانین بیاوریم که کتابفروشان معاف نیستند.
مستوفی: پس ناظر بر همین موضوع وقتی من اعلام می‌کنم از ۱۱ و ۶ دهم همت معافیت ابرازی ۸ و ۸ دهم همت نسبت به آن تعدادی که ما رسیدگی کردیم معافیت بدهیم، برای همین است که آن حوزه کاری که گفتم ناظر بر رعایت قانون اینجا دارد اتفاق می‌افتد.
علینقی: من این گفته شما را قبول ندارم.
مستوفی: من می‌گویم من ریز به شما می‌دهم، شما نفر را به من اعلام کنید، من اطلاع را می‌دهم به شما برای راستی آزمایی.
مستوفی: من آوردم شما اگر اجازه بدهید.
علینقی:  در مورد ماده ۱۳۶ مکرر در مورد قانونگذار، قانونگذار علی الرأس را مستند به قانون کرده و علی الرأس را برداشته، کماکان شما که می‌گویید با ۱۰ سال پیش فرق کرده، نه کماکان ممیزان طبق همان شیوه ۱۰ سال پیش می‌روند، فرضاً اگر دستگاه پز یک میلیارد کار کرده باشد، فروش را می‌زنند یک میلیارد و ۵۰۰، ۲ میلیارد تومان که بستگی به سلیقه ممیز دارد و آن تصوری که ممیز است حتی تحقیقات میدانی هم صورت نمی‌گیرد به خاطر کمبود نیروی انسانی در اداره مالیات، و من دلیل آن را خیلی نمی‌دانم ولی می‌دانم که تحقیقاتی میدانی هم انجام نمی‌شود و سلیقه‌ای اعمال می‌شود، عدد و رقمی که دوست دارند می‌زنند و خیلی‌ها بار‌ها شده تلفنی به آنها ابلاغ می‌شود که طرف ممکن است تلفن را جواب ندهد یا اصلاً به او اعلام نمی‌کنند که چه اسناد و مدارکی را لازم دارند که بیاورد و همین را ارجاع می‌دهند به ماده ۱۴۶ مکرر و ضریب صفر مالکان را برمی دارند، حتی برخی وقت‌ها که به هیئت‌ها هم ارجاع داده می‌شود، هیئت هم خیلی به قوانین توجهی ندارد، بیشتر می‌آیند نماینده مالیات روی تخفیف کار می‌کند، یعنی می‌گویند تخفیفی ارائه می‌دهند یعنی نمی‌گویند این ممیز اعداد و ارقامی که برای فروش آن ناشر کتابفروش در نظر گرفته آیا مستند به قانون است یا نه، چون اگر مستند به قانون نباشد قابل پذیرش نیست طبق قوانین مالیاتی جدید که خودتان فرمودید ولی هیچ یک از اینها اعمال نمی‌شود و در نهایت این مالیات گرفته می‌شود از ناشران و کتابفروشان.
مستوفی:  آماری را دارید که سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۲ برای عملکرد سال ۱۴۰۱ چه تعداد از مؤدیان مشاغل را بدون این که اساساً به آنها مراجعه کند ابراز خودشان را مورد قبول قرار دادند، شما که می‌گویید سازمان امور مالیاتی بدتر شده با این توضیحاتی که دادید؟
علینقی: نگفتم بدتر شده، گفتم روند همان روند است.
مستوفی: شما آمار را به من بفرمایید، چون قرار است در یک برنامه رسمی که دارد در کشور پخش می‌شود یک سازمانی را که ذیل نهاد حکومتی کشور است شما متهم به یک اقدامی می‌کنید ناظر بر این که قانون را رعایت نمی‌کند، آمار را به من بفرمایید.
علینقی: من آماری ندارم ولی مستندات است.
مستوفی: خیلی بد است شما بدون آمار صحبت می‌کنید، سال گذشته ۴ میلیون نفر، حوزه کاری خودتان را حداقل بفرمایید آمارشان را، من انتظار ندارم شما حوزه کاری بیرون را همه فعالیت‌های مشاغل را داشته باشید، ۴ میلیون نفر در سال گذشته با تسلیم فرم تبصره ماده ۱۰۰ بدون این که سازمان امور مالیاتی مراجعه کند به آنها، مالیاتشان قطعی شد، از یک میلیون و ۳۷۰ هزار اظهارنامه تسلیمی سال گذشته بالغ بر ۷۷۰ هزار اظهارنامه بدون این که ما به مردم مراجعه کنیم، پس بنابر این اساساً سازمان امور مالیاتی فرق کرده، سازمان امور مالیاتی دارد مستند و اسناد و مدارک پرونده‌ها را رسیدگی می‌کند، سازمان امور مالیاتی وقتی می‌آید به یک مؤدی محترم مالیاتی اعلام می‌کند، این اطلاعات پزی که تاکنون از من پنهان می‌کردید اکنون در اختیار من است، این حساب‌های بانکی تجاری که گردش فعالیت تجاری خودتان را در آن انجام می‌دادید اکنون دیگر در اختیار من است، با توجه به ضوابط و استفاده از قاعده هوش مصنوعی اطلاعات معاملات بین افراد را وقتی ما شناسایی می‌کنیم و فردی را که ذینفع واقعی انجام معامله است شناسایی می‌کنیم ناظر بر این است که سازمان امور مالیاتی دارد مستند به اسناد و مدارک صحبت می‌کند، من لازم است که حتماً عرض کنم آن چیزی که در سازمان امور مالیاتی اتفاق افتاده این را حتماً می‌خواهم مردم و فعالان اقتصادی مان در جریان قرار بگیرند، این است که ما در سال ۱۴۰۲ که سالنامه مالیاتی ۱۴۰۱ همان ۶۰۰ هزار تایی که باقی مانده و رسیدگی کردیم افزایش مالیات مان در قطعیت با ابراز خود مؤدیان که بالغ بر ۶۰ درصد این قطعیت‌ها در مرحله رسیدگی و ابلاغ برگ تشخیص اتفاق افتاده، بالغ بر ۶ برابر مالیات ابرازی به مالیات قطعی است.
علینقی: این ماده ۱۰۰ که فرمودید برای توافقی که است برای ناشران و کتابفروشان جایگاهی ندارد، چون که ضریب ناشران و کتابفروشان صفر است و آن ماده ۱۰۰ با توافق جایگاهی ندارد، چون که آن یک سیستم است، شما اگر دستگاهتان هر چقدر کار کرده باشند نسبت به آن ضریب مالیاتی که کتابفروشان ۳ و ۸ و ناشران ۲ و نیم است است روی آن محاسبه می‌کند و عدد صفر را محاسبه نمی‌کند، برای همین ناشران و کتابفروشان از ماده ۱۰۰ نمی‌توانند استفاده کنند. وقتی می‌گویم صنف ما با بقیه صنف‌ها فرق می‌کند یکی این است.
مستوفی: این را هم توجه داشته باشید که ما در زمان تسلیم مهلت تعیین تسلیم فرم‌های اظهارنامه مالیاتی یک اختیاری را در اختیار رؤسای امور مالیاتی مان در تمام ادارات کل قرار داده بودیم که اگر ناشری مراجعه می‌کرد و مستند به این که فعالیت او حوزه نشر است و به واسطه امکان معافیت و اعمال مجوز فعالیت شان از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشمول نرخ صفر می‌شود، همان جور که در بحث مناطق آزاد این فعالیت را انجام دادیم در این حوزه‌های کاری به این شکل هم این اختیار را در اختیار مأموران مالیاتی مان قرار داده بودیم.
علینقی: کتابفروش داخل آن نبود.
مستوفی: نرفتند، اگر رفتند و نشده به من اعلام بفرمایید من پیگیری کنم.
علینقی: ما در مورد قوانین معافیت مالیاتی در مورد ذات آن داریم صحبت می‌کنیم، نه در مورد اعداد و ارقامی که گرفته می‌شود، من قبل از شروع برنامه از شما پرسیدیم گفتید صنوف ۵ درصد درآمد مالیاتی اداره مالیات است، اکنون ببینید صنف نشر که یکی از صنف‌های کوچک است چند درصد از درآمد مالیاتی است، اصلاً واقعاً می‌توانم بگوییم خیلی ناچیز است، برای اداره مالیات ولی همان مبلغ ناچیز برای آن ناشر یا کتابفروشی‌هایی که به سختی دارند کار می‌کنند، شما ببینید در دو دهه قبل تمام آن راستای جلوی دانشگاه مغازه‌هایی که به صنف‌های دیگر مشغول بودند مثلاً اغذیه بود، آرایشگاه بود تمام اینها جمع شد تا تبدیل به کتابفروشی شد و میدان انقلاب شما که از میدان انقلاب تا خیابان دانشگاه که می‌رفتید یا نوشت افزار بود تعداد بسیار کم و یا به صورت تماماً کتابفروش بودند ولی اکنون نگاه کنید کم کم کتابفروشی‌ها دارند جمع می‌شوند و این مغازه‌ها دارد به صنوف دیگری واگذار می‌شود، کافه می‌شوند، دوباره نوشت افزار می‌شوند یا اغذیه دارند می‌شوند و این یک کمی نگران کننده است یعنی قانونگذار این قانون را برای این گذاشته که یک نقش تشویقی برای این باشد که یک واحد تجاری به جای این که آن واحد تجاری را در محله‌ای که مربوط به نشر و کتابفروشی است به صنف دیگر اشتغال پیدا نکند، این نقش تشویقی را هم در نظر داشته باشید که بیاید و شروع کند به کتابفروشی. الان کمتر فروشگاهی جلوی دانشگاه است که اگر خریداری شود یا بخواهد اجاره داده شود طرفی که این کار را دارد انجام می‌دهد فکر کند که این کتابفروش شود یا نه.
سوال: آقای مستوفی، آقای علینقی اشاره می‌کنند که این عدد، عدد کوچکی است شما چرا با آن مخالف هستید؟
مستوفی: من نظر کارشناسی ام را گفتم در بحث جمیع معافیت‌هایی که در کشور دارد اعمال می‌شود و نگفتم مخالف هستم، گفتم اگر آثار مثبت آن را هر کسی که در حوزه نشر دارد فعالیت می‌کند بتواند به وزارت فرهنگ و ارشاد ثابت کند در ضوابطی که خودشان می‌گذارند آنجا از محل یارانه‌ها و از محل همین یارانه‌هایی که پرداخت می‌کنند بتوانند به آنها سوبسید دهند، به آنها یارانه بدهند، حوزه کاری شان را گسترش دهند آن یارانه هم اتفاقاً معاف باشد، چون از محل خود همان مالیات دارد اتفاق می‌افتد و باز هم تاکید کردم همان جور که آقای علینقی گفتند من مکلف به رعایت قانون هستم، قانونگذار هم در بحث انتشارات و مطبوعات تاکید کردند در آخرین قانونی که اکنون به عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کشور در حال اجرا و قابل بهره برداری است برای مأموران مالیاتی باز هم حوزه انتشار و مطبوعات را معاف کرده است، اما آن انضباط بخشی را شرط اصلی کار خودش قرار داده است، من که نمی‌توانم به عنوان یک نهاد حاکمیتی دوست داریم این اتفاق بیافتد و حتماً هم حمایت می‌کنیم، ولی این عدد کمی که آقای علینقی فرمودند در حوزه مقایسه سودآوری فعالیتی که در بحث کافه‌ای فرمودند جلوی دانشگاه تهران اتفاق می‌افتد چقدر سودآوری دارد و در حوزه نشری که است ، چقدر سودآوری دارد، یک فعال اقتصادی نه کسی که عاشق فرهنگ است مطمئن باشید کسی که عاشق فرهنگ است، کسی که دوست دارد بحث فرهنگ را و بحث اقتصادی قضیه در جنبه دوم موضوع اش قرار می‌گیرد  و به هیچ عنوان نمی‌آید آن نوع فعالیتش را عوض کند.

علینقی: جناب مستوفی اگر شما موافق توزیع عادلانه هستید این یارانه که شما دارید می‌فرمایید در قبال این مالیات بسیار ناعادلانه‌تر است، یک کتابفروش یا یک ناشر هر چی بهتر فعالیت کند کتاب بهتری تولید بکند و سیاست فروش بهتری داشته باشد موفق‌تر خواهد بود وقتی موفق‌تر خواهد بود درآمد بیشتری خواهد داشت و آن درآمدش را صرف تولید عناوین بیشتر می‌کند، قرارداد‌های مختلف با ناشر، مترجم که چاپخانه، صحافی که این خودش غیرمستقیم در اشتغالزایی بسیار نقش دارد انجام می‌دهد حالا فکر کنید این درآمد را این پول را از آن ناشر بگیرید و بدهید فرضاً دولت و دولت آن را بخواهد تقسیم بکند.
مستوفی: نگفتم تقسیم کند گفتم در حوزه‌ همان آدمی که بیشترین فعالیت را می‌کند به خود ایشان برگرداند اگر ایشان بیشترین فعالیت را داشت به ایشان پرداخت می‌کند.
علینقی: چرا دیگر، اگر ناشرین X تومان تحویل بگیرند، بیاید در بودجه دولت، دولت این X تومان را باید بالاخره بین ناشر‌ها تقسیم کند دیگر صحبت شما همین است، به چه صورت باید تقسیم کند؟  این از نوع شایستگی و لیاقت ناشری که می‌تواند کتاب‌های بهتری تولید بکند و فروش بهتری داشته باشد این دیگه ناعادلانه می‌شود، چون وزارت ارشاد می‌آید یک چارچوبی در نظر می‌گیرد در این چارچوب‌ها شما هر کاری بکنید شایستگی و لیاقت و نوع کتاب، نوع ترجمه نمی‌تواند قرار بگیرد و این می‌شود ناعادلانه، پس این نوع معافیت مالیاتی که قانونگذار برای ناشرین کتاب اصولاً در نظر گرفته به نظرم عادلانه‌ترین حالت ممکن است، چون هر کسی به شایستگی خودش دارد آن درآمد را کسب می‌کند و برای خودش خرج می‌کند.
مستوفی: من یک خواهشی دارم، چون ناظر بر صحبت‌های خود حضرتعالی که گفتید از مجموع ۲۰۰ و حالا ۴۰، ۵۰ تا کشوری که ما در کل کشور‌های دنیا داریم ۳۳ کشور حوزه‌ معافیتی دارند اعمال می‌کنند، که من تا آنجایی که اطلاع دارم عمده‌ کشور‌های حوزه‌ اسکاندیناوی بیشترین درآمد‌های انها ، از محل درآمد‌های مالیاتی تأمین می‌ شود، چرا در آن کشور‌ها این امر موفق بوده و شما اینجا اعلام می‌کنید که این نمی‌تواند موفق باشد.
علینقی: جناب مستوفی قیاسی که شما می‌کنید خیلی قیاس‌های خوبی نیست، در کشور‌های دیگر سهم مطالعه بسیار بالاست، تیراژ‌های کتاب اصلاً قابل قیاس با تیراژ‌های در ایران نیست سهم مطالعه در ایران متأسفانه پایین است، تیراژ کتاب‌ها رو به کاهش است یعنی یک زمانی تیراژ کتاب در ایران ۵ هزار تا بود، شد ۳ هزار تا، شد ۲ هزار تا، شد هزار تا و الآن زیر هزارتا است، بعضاً کتاب‌هایی روی ۵۰۰، ۳۰۰ نسخه آمده این نگران کننده است .
مستوفی: اگر این نکته‌ای که شما فرمودید برقرار بود اعمال معافیت نتیجه مثبت بدهد، ۵ هزارتای ما، چون ما معافیت را که اعمال کردیم که، عرض کردم تمام قوانین ما دارد نشان می‌دهد که ما حوزه‌ انتشارات و مطبوعات را معاف کردیم با توضیح جنابعالی اگر این سیاست درست بود الآن ۵ هزار تا باید می‌شد ۷ هزار تا، ۹ هزار تا، ۲۰ هزار تا.
علینقی: این ربطی به روند معافیت مالیاتی ندارد، این بحثی که شد تیراژ پایین آمدن کتاب ربطی به این مبحث مالیات ندارد این پایین آمدن تیراژ مربوط به اقتصاد، بالا رفتن قیمت کتاب، درآمد کم مردم است.
مستوفی: پس ما معافیت اعمال بکنیم چه جوری کمک می‌کند به اینکه این تیراژه را درست بکنیم؟ قانونگذار که معافیت را داد پس چرا این حوزه مرتب دارد می‌آید پایین تر؟ چرا جواب نمی‌گیرید؟
علینقی: با برداشت معافیت مالیاتی به این قضیه کمک نمی‌شود، معافیت مالیاتی بوده و اگر رو به کاهش هم بوده، موارد دیگری تأثیرگذار در این قضیه بوده و این نمی‌شود این مبحث را باز کرد که، چون معافیت مالیاتی صفر بوده، این پس تأثیری نداشته قطعاً تأثیرات خودش را دارد شما تأثیر معافیت مالیاتی به ناچار را نمی‌توانید طبق عدد و ارقام بگویید، چون نمی‌شود دید ولی خیلی کمک کننده است خیلی مشوق می‌تواند باشد، اگر فروش کتاب پایین رفته آن دلیلش چیز‌های دیگر است اصلاً ربطی به معافیت مالیاتی یا توزیع ناعادلانه‌ی ندارد.
مستوفی: پس با این رویکرد چه ما معافیت را زیادش بکنیم چه کمش بکنیم با این توضیحی که شما دادید به خاطر عدد و رقمِ کمی که در حوزه دارد من یک بار دیگر عدد را می‌گویم، بالغ بر ۸ هزار و ۹۰۰ نفر در این حوزه فعالیت خودشان را فعالیت انتشاراتی انتخاب کردند و به ما اظهار نامه مالیاتی و سازمان امور مالیاتی دادند.
سوال: تعداد ناشران است یا کتابفروش‌ها هم جزء آن می‌شوند؟
مستوفی: کتابفروش‌ها هستند کسانی که در واقع کد فعالیت خودشان را حوزه‌ موضوع بند ل ماده ۱۳۹ در حوزه‌ی انتشارات انتخاب کردند ما ۳۹ میلیارد تومان، مالیات ابرازی داشتیم از این حوزه‌ کاری، در صورتی که فقط در حوزه‌ مشاغل در سال ۱۴۰۲ مالیات ابرازی که ما دریافت کردیم ۳۲ هزار میلیارد تومان بوده است ، می‌خواهم صحنه را با هم مقایسه بکنیم که باز هم تأکید می‌کنم که از ۱۱ و ۶ دهم همت معافیتی که خودشان ابراز کردند قانونگذار ۸ و ۸ دهم همت را اعطاء‌کرده است ، و اگر در این آمار تشکیکی وجود دارد، شما موارد تشکیک را به من بگویید.
سوال: چه کسی الآن معاف نیست از مالیات در حوزه‌ی نشر؟
مستوفی: اگر کسی اظهارنامه‌ی مالیاتی اش را تسلیم نکند در کنار فعالیت حوزه‌ نشر ، چون سال گذشته در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اگر سود سپرده‌ی بانکی در یک مجموعه‌ی شخص حقوقی وجود داشت این قسمت معاف از مالیات نبود، چه حالا در حوزه‌ نشر اگر یک شخص حقوقی داشتیم که در حوزه‌ی نشر داشت فعالیت می‌کرد چه شخص حقوقی داشتیم که در یک حوزه دیگری داشت فعالیت می‌کرد، این بخشش معاف نیست در نظام مالیاتی و با توجه به قانون و گرنه بقیه‌ عزیزانی که در حوزه‌ی نشر دارند فعالیت می‌کنند و مجوز را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا مراجع ذی صلاحش اخذ کردند اظهارنامه مالیاتی را به سازمان امور مالیاتی تسلیم کردند اسناد و مدارکش را در موعد مقرر تسلیم کردند حتماً از معافیت استفاده کنند.
علی نقی: نه اصلاً این طور نیست.
سوال: چرا؟
علینقی: شما در اداره‌ مالیات مرکز کد ۱۶ که حالا بیشتر ناشران کتاب فروشان مرکزیتشان آنجاست چند تا پرونده را مطالعه بکنید تماماً همین ماده ۱۴۴ مکرر شده برنامه‌ای برای ممیزین تمام نوشتند که ما مؤدی تماس گرفته شد با مؤدی ابلاغ گردید هیچ گونه اسناد و مدارکی دریافت نگردید در صورتی که اصلاً مؤدی اصلاً روحش هم خبردار نیست از این ابلاغیه، یا اگر از ابلاغیه خبردار می‌شوند می‌گویند چی است ؟ می‌گویند  حالا چی دارید؟ آنها هم خیلی اطلاعاتی ندارند باید ممیز از مؤدی بخواهد که اسناد و مدارک را بیاورد که خیلی اطلاعات درستی به او نمی‌دهند و می‌گویند اسناد و مدارکی ارائه نگردید ضریب ۳ برداشته بشود عمدتاً به این صورت است یعنی این معافیت مالیاتی توسط ممیز محترم عمدتاً و اغلب لغو شده یعنی قانون است ولی عملاً ناشران کتابفروشان دارند این مالیات‌ها را پرداخت می‌کنند حالا کم و زیادش بسته به نوع خودشان دارد.
مستوفی: من یک خواهشی دارم اگر یک نفری دارد خارج از حوزه‌ اختیارات قانونی خودش اقدام می‌کند یا یک حوزه ای، حتماً لازم است که ما پیگیری بکنیم و حتماً این نکته‌ای که جنابعالی فرمودید را من از اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران پیگیری می‌کنم، اما ما یک مرجعی را تحت عنوان مرجع دادرسی مالیاتی گذاشتیم که استقلال کامل از سازمان امور مالیاتی پیدا کرده استحضار دارید.
علی نقی: استقلال ندارد متأسفانه.
مستوفی: نه حتماً دارد .
علی نقی: اصلاً ندارد حالا من آنها را طبق مستندات خدمتتان ارائه می‌دهم.
مستوفی: الآن دیگر قاضی شده مسئول صدور رأی در واقع در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی.
علینقی: عملاً این اتفاق نمی‌افتد نه اصلاً من متهم نمی‌کند من خدمت رئیس وقت دادرسی مالیاتی رسیدم سه مرتبه سه تا سند که عوض شده بودند از او خواهشم کردم که نماینده مالیات رأی را امضا نکند نماینده‌ قوه قضائیه امضا کند رأی‌ها به صورت سیستمی شده از آنها خواهش کردم پیش نویس قرارداد در همان جلسه یا صورت جلسه امضاء بشود، اجرا نمی‌شود من هم به تنهایی نمی‌توانم بار‌ها سر این قضیه صحبت کردم پیش رؤسا رفتم که پیش نویس در جلسه نوشته بشود در حضور هر سه نماینده ولی پیش نویس‌ها بعداً نوشته می‌شود و بعد بار‌ها شده که از من رأی خبر نداشتم و آن رأی توسط سامانه امضاء شده است.
مستوفی: بدون امضاء شما؟
علی نقی: بله
مستوفی: یعنی امضاء فیزیکی شما، حتماً این مورد را به من بدهید من از طریق دادستانی موضوع را پیگیری بکنم.
علینقی: بله حتماً من اینها را دارم.
مستوفی: لطف بکنید به من بدهید من از مسیر دادستانی موضوع را پیگیری بکنم.
علینقی: خیلی خوشحال می‌شوم من، چون خیلی سعی کردم که این قضیه حل بشود و انجام نشده است.
مستوفی: حتماً به شما قول می‌دهم به واسطه‌ی تشکیل این برنامه این یک موضوع شما را من حتماً از، امضاء جنابعالی ذیل یک رأی وجود ندارد ولیکن آن رأی با امضاء جنابعالی صادر شده باشد. نه امضاء شما روی پیش نویس آن نامه نیست.
علینقی: نه در پیش نویس نیست، و متأسفانه حتی در یک دادرسی مالیاتی نظر نهایی قانون نیست همین قانون معافیت مالیاتی در نظر گرفته نمی‌شود نظر ممیز محترم است، یعنی تمام در هیئت‌ها که شما می‌گویید مستقل است، نه نظر ممیز اگر یک عدد و رقمی را نوشته باشد هیئت، نماینده‌ی مالیات سعی در تعدیل یعنی به صورت تخفیف بدهد یک درصدی را ۱۰ درصد، ۲۰ درصد بنا به نظر خودش آن را تخفیف بدهد و کمک بکند وگرنه الآن کتابفروشی همه اینها مستند است کتابفروش آمده به او نگفتند اسناد و مدارک یعنی بعداً در هیئت اسناد و مدارکش هم آورده کتمان موقعیت هم نداشته ولی کماکان معاف نشده و صحبتش هم همان تقریباً صحبت شماست وقتی یک کارمند در اداره مالیات دارد مالیات می‌دهد چرا ناشر نباید مالیات بدهد؟
مستوفی: اصلاً به کارمند اداره مالیات کار نداریم، یک نفری که در کنار یک کوره‌ی بالای هزار درجه در ذوب آهن اصفهان دارد کار می‌کند دارد مالیات می‌دهد که اگر آن به قول شما مالیات نمی‌داد پولش را برمی داشت می‌آورد برای بچه اش کتاب می‌خرید حوزه‌ کتاب هم شاید افزایش پیدا می‌کرد موضوعش اگر با این ادبیات بخواهیم برویم چرا نباید یک کتابفروشی که درآمد دارد مالیات بدهد؟
علینقی: می‌توانم برای حالا من قانونگذار نیستم که این قانون را برای یک کارگر محترمی که در نزدیک کوره دارد کار می‌کند ولی قانونگذار می‌تواند مبالغی را که برای خرید کتاب دارد هزینه می‌کند آن مبالغ را از مالیاتش کسر بکند همانطور که برای خیلی این قانون در جا‌های دیگر به صورت دیگری است، می‌تواند این هم برای یک کارگر ساده این امر را در نظر بگیرد.
سوال: آقای علینقی شما بفرمایید که با اصل دریافت مالیات مخالفید، چون بیشتر اعتراضتان به رویه‌ها و شیوه‌هایی است که حالا مثلاً دارد مالیات اخذ می‌شود اینکه ممیز‌ها کارشان را بعضاً خوب انجام ندهند یا موارد دیگری که به آن اشاره کردید شما با اصلش مشکل ندارید با رویه اش مشکل دارید.
علینقی: من با قانون معافیت مالیاتی مشکلی ندارم خیلی هم موافق هستم ولی عملاً این اتفاق نمی‌افتد با روندی که در اداره‌ مالیات وجود دارد این اتفاق نمی‌افتد و کماکان اغلب حداقل در شهر تهران، چون من از شهر‌های دیگر خیلی اطلاعی ندارم، این مالیات اخذ می‌شود به طور مثال تفاسیر مختلفی ممیز محترم از قانون دارد در قانون بودجه ناشرین کمک درسی تا ۲۰۰ میلیون تومان معاف هستند و بیشتر از آن معافیتشان برداشته می‌شود جالب است ممیزین از کتابفروش‌ها که کتاب‌ها کمک درسی می‌فروشند مالیاتشان را تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان دارند در نظر می‌گیرند و آنها را معاف از مالیات، در صورتی که در قانون همچنین چیزی ننوشته و این تفسیر ناشر که دارد کتاب کودک و نوجوان کار می‌کند آن را در این قانون تعمیم می‌دهد و این‌ها دیده شده است، بله من به روند با قانون موافقم ولی با روند بررسی و محاسبات مالیاتی اداره مالیات مشکل دارم، هیچ توجیه اقتصادی واقعاً کتاب فروشی و نشر ندارد، چون همان سرمایه و همان زحمتی که روی کتاب فروش نشر کشیده می‌شود در صنوف دیگر خیلی راحت‌تر جواب می‌دهد فرضاً موبایل فروشی داشته باشد فروشش اصلاً قابل قیاس با یک کتاب فروشی نیست، کتاب فروشی که تازه تأسیس می‌شود بسیار شکننده است یعنی عمدتاً باید عاشق این کار بود که این کار را شروع کند، اگر غیر این باشد فعالان اقتصادی اصلاً وارد این حوزه نخواهند شد شما یک فعال اقتصادی یک هلدینگ ببینید که آمده باشد در حوزه‌ نشر شروع به کار کند ، چون آنها محاسبات مالیشان بسیار قوی است وقتی در حوزه نشر یک اطلاعی کسب می‌کنند، اصلاً یک توجیه اقتصادی ندارد، با افزایش قیمت دلار یا تورم قیمت کالا بالا می‌رود ولی کتاب به این صورت نیست کتاب را نمی‌توانید با قیمت روز گران کرد، مجبوریم که با آن قیمت قدیم پیش رفت و وقتی که سرمایه ات برمی گردد می‌بینی که دوباره باید یک چیز دیگر روی آن سرمایه اضافه کرد.
سوال : شما خودتان ناشرید (خطاب به علینقی) درست است؟ مالیات دادید سال پیش؟ 
علینقی: بله، خیر، من اطلاعاتم از قوانین مکفی است.
مستوفی: ممنونم از شما که این قدر شفاف هم اعلام کردید که اگر اطلاعاتتان درست باشد و به سازمان امور مالیاتی مراجعه بکنید از شما مالیات دریافت نمی‌کنند.
علینقی: الآن برای شما مثال می‌زنم من، چون از قوانین آگاهی دارم، ممیز‌ها را مخصوصاً می‌دانم از یک سری قوانین اطلاع دارم ولی با همین شرط من مؤدی و همکار دیگر من رفته و فرضاً جواز از اتحادیه داشته گفته نه، چون شما دارید کتاب غیر می‌فروشید، جوازش از وزارت فرهنگ و ارشاد ،نشر تهیه و توزیع بوده و اداره‌ مالیات گفتند که نه شما باید جواز کتاب فروشی هم داشته باشید در صورتی که اصلاً همچنین چیزی در قانون نوشته نشده آن بنده خدا گفته اگر جواز کتاب فروشی نداشته باشی، شما معافیت ندارید می‌گویم بهانه‌های مختلف یا مواد مختلفی است، که این قانون در نظر گرفته نمی‌شود.
سوال: آقای مستوفی، آقای علینقی خیلی اشاره می‌کنند که بعضاً ممیز‌ها یا فرآیند‌های مختلف اخذ مالیات سلیقه اعمال می‌شود این فرآیند هوشمند شدن چگونه اتفاق می‌افتد که اگر قرار است ناشرین با هر رقمی موافق باشند این معافیت حداقل اعمال بشود برای آنان؟
مستوفی: سازمان امور مالیاتی به حکم قانون سامانه‌ پایانه‌های فروشگاهی را راه اندازی کرده است، و ان شاءالله در پایان سال ۱۴۰۳ و در ابتدای سال ۱۴۰۴ هر کسی که در هر حوزه‌ کاری دارد فعالیت می‌کند باید بیاید و از طریق سامانه‌های مؤدیان و پایانه فروشگاهی صورت حساب هایش را به صورت صورت حساب الکترونیکی صادر بکند، پس اگر در پایان سال ۱۴۰۳ عزیزانمان که در حوزه‌ نشر فعالیت می‌کنند با شناسه دار شدن کالاهایشان که قطعاً همین اتفاق خواهد افتاد فروش کالایشان را در سامانه‌ی مؤدیان ثبت بکنند و صورت حسابشان را صادر بکنند، دیگر آن مشکلی که آقای علینقی فرمودند ناظر بر اینکه قابل شناسایی نیست و قابل ردیابی نیست سلیقه‌ مأموران مالیاتی در این حوزه ملاک عمل قرار می‌گیرد، اصلاً اتفاق نخواهد افتاد. تأکید هم کردم، یک بخشی از مردم ما آشنایی ندارند که اسناد و مدارکشان را چه شکلی باید جمع آوری بکنند ما برای این عزیزان حالا فارغ از این که در حوزه‌ی نشر این اتفاق افتاد یا نیفتاد که قابل بحث است، که در این جلسه به خاطر اینکه اسناد و مدارکی ندارید که به من ارائه بدهید که من بتوانم کنترلش بکنم ما آمدیم یک بخشی از مؤدیان را فارغ از اینکه بیایند اسناد و مدارک بدهند با اجرای تبصره‌ ماده ۱۰۰ مالیاتشان را تعیین کردیم به صورت مالیات، اما از ابتدای عملکرد سال ۱۴۰۰، با صدور صورت حساب الکترونیکی در سامانه‌ مؤدیان حتماً رضایتمندی بیشتری را مردم در سطح کشور و در سطح جامعه به واسطه‌ پرداخت عادلانه مالیاتشان به سازمان امور مالیاتی ابراز کنند، مجدداً تأکید می‌کنم در جایگاه پست سازمانی خودم مکلف به رعایت قانون در اعمال معافیت‌های مالیاتی در حوزه‌ نشر با رعایت ضوابط قانونی هستم و همه‌ همکاران بنده هم در همین راستا باید اقدام بکنند، اما موضوعاتی که در این جلسه نه به عنوان اینکه بحث معافیت مالیاتی برداشته بشود بحث هدفمند شدن یعنی عین کشور‌هایی که در این حوزه عملکرد مثبتی داشتند پیشنهاد بنده، نه در حوزه‌ نشر در همه حوزه‌های فعالیتی این است ، که ما معافیت‌ها را به سمت هدفمند شدن ببریم.
سوال : آقای علینقی چقدر با این گذاره موافقید که مثلاً بیاییم بررسی بکنیم، که در حوزه‌ نشر این معافیت چقدر اثر گذاشته افزایشش بدهیم یا کمش بکنیم؟
علینقی: قطعاً این معافیت تأثیرگذار بوده و کمک کرده به ناشرین و کتاب فروشان قطعاً بدون تأثیر نیست و من هم موافق هستم که تماماً باید تمکین بکنیم از قوانین و یکی از موارد من هم درست اجرا شدن قوانین مالیاتی است، که حالا اختلاف نظر وجود دارد که درست اجرا می‌شود یا درست اجرا نمی‌شود بین من و آقای مستوفی به نظر من این قانون باید وجود داشته باشد این برای فرهنگ است، برای فرهنگسازی است برای کتابخوانی است، حتی من مخالف مجبور کردن ناشران کمک درسی برای مالیات هستم، چون آنها هم کارشان را که گسترش دادند عمدتاً در بحث کودک و نوجوان هم ناشر بسیار موفقی شدند و چون توان مالی هم پیدا کردم بسیار تبلیغات خوبی داشتم و بسیار توانستم دانش آموزان را ترغیب بکنم برای کتاب خواندن و این امری که اصلاً دولت می‌خواهد امری که حاکمیت می‌خواهد این هدفمندترین حالت ممکنه است برای ناشران، چون بسته به نوع کاری که دارد می‌کند و گفتم بسته به شایستگی که آن کتاب‌ها تولید می‌شود در دسترس قرار می‌گیرد و سودش هم برای آن است از این هدفمندتر.
سوال: (خطاب به مستوفی) موافقید؟
مستوفی: من همین نکته را عرض کردم که آیا واقعا‌ً سود در همان جا دارد هزینه می‌شود یا سود دارد جای دیگر هزینه می‌شود، سود می‌آید دوباره برمی گردد در حوزه‌ی نشر یا سود می‌رود در بحث فعالیت‌های دلالی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
علی نقی: هیچ دلالی وارد حوزه‌ی نشر و کتاب فروشی نمی‌شود نه من دارم کلی می‌گویم.
مستوفی: نه نمی‌گویم هیچ دلالی وارد می‌شود یا نه، الآن ببینید مثلاً بحث هنرمندان نه توجیه اقتصادی ندارد که لازم است بررسی بکنیم دیگر اگر هنرمندان محترم ما به جای اینکه بروند در فعالیت‌های هنری در بحث تبلیغاتی دارند.
علینقی: نه من اصلاً بحث هنرمندان را کاری ندارم من درباره ناشرین دارم صحبت می‌کنم.
مستوفی: همین موضوع را هنرمندان هم عنوان می‌کنند. ما در رابطه با حوزه‌ی نشر داریم صحبت می‌کنیم الآن مثلاً اگر یک ناشری سود بسیار خوبی را در پایان سال کسب بکند و این امکان برای او وجود داشته باشد که از محل این سود برود دو تا خانه بخرد و در آن به هر دلیلی مسکن نداشته باشد بخواهد تأمین مسکن کند این پول را از حوزه‌ی نشر می‌برد بیرون و در آنجا از آن استفاده می‌کند آیا شما باز هم معتقد هستید که آمده در حوزه‌ نشر مصرف شده است؟
علینقی: بله من بسیار هستند حالا اگر دوست داشتید که خیلی مستند وجود دارد ناشران حرفه‌ای عمدتاً درآمدشان را حتی کتاب فروش‌ها برای توسعه کار خودشان در نظر می‌گیرند یعنی اگر کتاب فروشی به مساحت ۱۰۰ متر است و برای او سوددهی خوبی دارد قطعاً به دنبال کتاب فروشی ۱۵۰ متری، ۲۰۰ متری است یا دو تا شعبه اش بکند یا سه تا شعبه اش بکند یعنی شما نگاه بکنید یا ناشری اگر شاید برود یک ساختمانی بخرد سه طبقه، آن سه طبقه اساسش را می‌دهد برای نشر یک طبقه اش را فرضاً ویراستاری ، تولید محتوا، توزیع کتاب ها.
مستوفی: من فقط جسارت بکنم اگر این اتفاق بود الآن کاهش آمار را بر اساس نکته‌ای که شما فرمودید نداشتیم.

 

  • نویسنده : امین امینی
  • منبع خبر : خبرگزاری صداوسیمای مرکز مازندران