سرانه ورزش محمودآباد رو به رشد است
سرانه ورزش محمودآباد رو به رشد است
محمودآباد آنلاین / سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان محمودآباد گفت: با تکمیل و افتتاح طرح‌های ورزشی، سرانه فضای ورزشی شهرستان محمودآباد از 18 سانتی مترمربع به ۴۲/۷۸۴ سانتی مترمربع افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان محمودآباد؛ با افتتاح سالن ها و پروژه های ورزشی در بخش خصوصی، سرانه ورزش شهرستان محمودآباد به ۷۸۴/۴۲ سانتی متر مربع افزایش یافته است.

مهدی شعبان پور در این باره اظهار داشت: در راستای توسعه زیرساخت‌های ورزشی در شهرستان محمودآباد تلاش خوبی صورت گرفته و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام ورزشی را به عنوان اولویت در دستور کار خود قرار دادیم.

متولی ورزش و جوانان شهرستان محمودآباد  با اشاره به استقبال مجموعه اداره ورزش و جوانان شهرستان از سرمایه گذاران بخش خصوصی تصریح کرد: هر فرد یا افرادی که تمایل به سرمایه گذاری در حوزه ورزش شهرستان را دشته باشند تلاش ما بر این است که روند شروع کار  تا  صدور مجوز تسهیل و موانع ممکن رفع شود.

شعبان پور ادامه داد: میزان افزایش سرانه فضای ورزشی ۷۸۴/۴۲ سانتی متر مربع بوده که از این مجموع ۶۶۸/۷ در حوزه شهری و ۱۱۶/۳۵ سانتی مربع را حوزه روستایی در بر می‌گیرد.

وی تصریح کرد: از مجموع کل سرانه فضای ورزشی ؛ ۷۶۴/۱۸ سانتی متر در محمودآباد و در بخش سرخ رود نیز این مساحت به ۰۲۰/۲۴ سانتی متر می رسد.

سرپرست اداره ورزش و جوانان افزود: در حوزه شهری میزان افزایش سرانه فضای ورزشی به ۰۴۸/۷ سانتی متر مربع رسیده که این میزان در حوزه روستایی بخش مرکزی به ۷۱۶/۱۱ سانتی متر از مجموع ۷۶۴/۱۸ رسیده است، اما در شهر و بخش سرخ رود از مجموع ۰۲۰/۲۴ سانتی متر سرانه، ۶۲۰ را بخش شهری و ۴۰۰/۲۳ سانتی متر آن را هم بخش روستایی سرخ رود در بر می گیرد.

مهدی شعبان پور با اشاره به اینکه تلاش ما بر ارتقای سرانه ورزشی شهرستان بوده است، گفت: در حال حاضر این سرانه در شهرستان ۷۸۴/۴۲ سامتی مترمربع است و جهت‌گیری ما برای دو سال آینده ارتقای آن به یک مترمربع است.

  • نویسنده : محمد اسماعیلی
  • منبع خبر : روابط عمومی اداره ورزش و جوانان محمودآباد