حقوق شهروندی و جایگاه آن در قوانین
حقوق شهروندی و جایگاه آن در قوانین
محمودآبادآنلاین:به منظور آشنایی با قوانین حقوقی در نظر گرفتیم دوشنبه های حقوقی را راه اندازی نمائیم تا در این بخش شهروندان محمودآبادی با برخی از مفاهیم حقوقی آشنا شده و بتوانند با مطرح کردن سوالات خود، پاسخ آن را از مشاوران حقوقی و وکلای این رسانه دریافت نمایند

پایگاه خبری محمودآبادآنلاین بخشی به عنوان دوشنبه های حقوقی را در نظر گرفته است تا در این بخش شهروندان محمودآبادی با برخی از مفاهیم حقوقی آشنا شده و بتوانند با مطرح کردن سوالات خود، پاسخ آن را از مشاوران حقوقی و وکلای این رسانه دریافت نمایند.

الهام کثیری کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و مشاور حقوقی در دوشنبه های حقوقی به سوالات حقوقی شهروندان پاسخ خواهد داد.

در دومین ردیف دوشنبه های حقوقی به موضوع حقوق شهروندی پرداخته شده است. در ادامه این مطلب با  مفهوم حقوق شهروندی آشنا خواهید شد.

امروزه مفهوم شهروندی به عنوان منزلتی اجتماعی به مثابه ی رویکردی از جامعه مدنی تلقی می گردد و شهروند به عنوان عضو یک جامعه سیاسی ، فردی است که دارای حقوق و وظایفی در ارتباط با جامعه مدنی می باشد و افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود صاحب این حق می گردند که به مجموع این حقوق و تکالیف حقوق شهروندی گفته می شود.
اهمیت و جایگاه حقوق شهروندی تا جایی است که رابطه نزدیکی با جایگاه حاکمیت پیدا کرده و در جوامعی که افراد به حقوق و تکالیف خود آگاهی داشته باشند و حریم یکدیگر را رعایت نمایند آن جامعه از استحکام و مشروعیت بیشتری برخوردار خواهد بود لذا شهروند شدن و شهروند خوب بودن فرهنگی است که نیاز به آموزش دارد و رعایت این حقوق منوط به شناسایی این حقوق در جامعه و چگونگی عمل به آنها و نحوه تضمین اجرای آن می باشد.
مع الوصف حقوق شهروندی را می توان به دو دیدگاه تقسیم نمود:
۱٫دیدگاه تئوری نظری:که شامل حق آزادی،حق دسترسی به اطلاعات و حق برقراری ارتباط آسان با مدیران و مسئولان شهری،حق تشکیل انجمن ها واتحادیه های صنفی و حق برگزاری اجتماعات حمایتی و اعتراضی و حق استفاده از امکانات و تاسیسات سالم و استاندارد ها میباشد که این دیدگاه از مهمترین مبانی حقوق شهروندی در جهان می باشد.
۲٫دیدگاه قانونی :به حقوقی چون ایجاد زمینه مناسب برای برگزاری انتخابات آزاد پارلمان شهری،شفاف سازی در عملکرد مدیریت شهری به طوری که برای همه شهروندان قابل دسترسی باشد،قابلیت توبیخ مدیران متخلف و مدیرانی که پاسخگوی عملکرد خود نمی باشند و شفاف سازی فرایند آن که جملگی موارد نامبرده از مهمترین حقوق شهروندی محسوب می گردند.
در نتیجه حقوق شهروندی از حقوق شهروندان در مقابل مدیران دفاع نموده و به آنان یادآور میشود که قدرت آنها برگرفته از رای و حمایت مردم است و باید در جهت احقاق حقوق آنها به کار گرفته شود.لذا اگر حقوق مکتسبه شهروندان به درستی احقاق گردد آنان را به عنوان صاحبان اصلی شهر در جایگاهی قرار می دهد که هم حقوق خود را مطالبه نموده و هم از دست آوردهای مدیریت شهری صیانت نمایند.

  • نویسنده : الهام کثیری
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین