به گزارش روابط عمومی ورزش و جوانان شهرستان محمودآباد؛ به مناسبت هفته ارتباطات و روابط عمومی ها، آئین تقدیر از روابط عمومی های برتر هیأتهای ورزشی شهرستان محمودآباد صبح روز چهار شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه در اداره ورزش و جوانان شهرستان محمودآباد برگزار شد.   در ادامه این جلسه بر اساس شاخص های ارزیابی عملکرد […]

به گزارش روابط عمومی ورزش و جوانان شهرستان محمودآباد؛ به مناسبت هفته ارتباطات و روابط عمومی ها، آئین تقدیر از روابط عمومی های برتر هیأتهای ورزشی شهرستان محمودآباد صبح روز چهار شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه در اداره ورزش و جوانان شهرستان محمودآباد برگزار شد.

 

در ادامه این جلسه بر اساس شاخص های ارزیابی عملکرد شامل به روز بودن، استفاده از فرصت های فضای مجازی، ارتباط و تعامل با روابط عمومی اداره ورزش و جوانان، ارسال اطلاعات دقیق و گزارشات تصویری و تعداد اخبار ارسالی با اهداء لوح، تقدیر به عمل آمد.

 

در پایان این مراسم؛ علی اصغر خلیلی،ساجده قلی زاده و لعیا ابرازه به ترتیب بعنوان روابط عمومی های برتر هیأت های ورزشی فوتبال و نجات غریق محمودآباد و فوتبال سرخ رود با اهدالی لوح سپاس و هدایایی مورد تقدیر قرار گرفتند.

 

اضافه می شود در این مراسم شعبان پور رئیس اداره ورزش و جوانان ، اسماعیلی روابط عمومی اداره،مهرداد خسروی رئیس هیأت فوتبال،خادمی رئیس هیأت نجات غریق،جعفری رئیس هیأت فوتبال سرخ رود حضور داشتند.

  • نویسنده : امیرعباس رضاپور