ردیابی مگس میوه در ۷۵۰ هکتار از باغهای شهرستان محمودآباد
ردیابی مگس میوه در ۷۵۰ هکتار از باغهای شهرستان محمودآباد
محمودآباد آنلاین : هادی زاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد گفت: مگس میوه مدیترانه ای در 750 هکتار از باغهای محمودآباد ردیابی شده است.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد، محمد هادی زاده از ردیابی آفت مگس مدیترانه ای در ۷۵۰ هکتار از باغهای این شهرستان از ابتدای امسال خبر داد و اظهار کرد: یکی از میزبان های مهم مگس میوه در اوایل فصل بهار، میوه های نارنج باقیمانده از سال قبل است که به عنوان پل ارتباطی میزبانی، سبب جلب مگس میوه و آلودگی در باغ و خانه سرا می شود و در باغاتی که میوه های نارنج قبل از بهار برداشت نشدند، آلودگی در باغات بالا بوده و در نسل های بعدی منجر به خسارت روی هلو و شلیل میانرس و دیرس و حتی نارنگی ژاپنی می شوند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد با بیان اینکه۴۷ هکتارطعمه پاشی، ۱۱۸ هکتار کاور اسپری مبارزه انجام شد، ادامه داد: ۴۲۰۰ عدد مگس با استفاده از تله های فرمونی، سراتراپ و سراتینکس در ایستگاهای ردیابی این شهرستان شکار شد.

هادی زاده با اشاره به اینکه باغدارانی که با این آفت رو به رو می شوند باید میوه های ریزش یافته که کانونی برای پرورش این آفت در آینده به شمار می رود را جمع آوری و از باغ خارج و یا در درون گودالی عمیق حفر کنند، اضافه کرد: ۱۸ تن میوه های آلوده نیز در باغها جمع آوری و دفن شد.

وی در پایان از باغداران ، مالکین خانه سراها، شهرک ها و شهرداری ها که تاکنون موفق به برداشت میوه مرکبات نشده اند توصیه کرد در اسرع وقت نسبت به برداشت میوه باغ خود اقدام نمایند.

  • نویسنده : محمد محتاطی
  • منبع خبر : روابط عمومی جهاد کشاورزی محمودآباد