باسوادی بیش از ۹۹ درصد مردم مازندران
باسوادی بیش از ۹۹ درصد مردم مازندران
محمودآباد آنلاین / معاون سوادآموزی آموزش و پرورش مازندران گفت: ۹۹/۱۵ درصد مردم مازندران باسواد هستند.

داود تقی نیا معاون سوادآموزی آموزش و پرورش مازندران در جلسه شورای معاونین آموزش و پرورش از رشد سوادآموزی در استان خبر داد و گفت: ۹۹/۱۵ درصد مردم مازندران باسواد هستند.

تقی‌نیا افزود: استان مازندران در سرشماری سال ۱۳۹۵ با ۹۷/۶۳ رتبه نخست باسوادی کشور در گروه سنی هدف (۱۰ تا ۴۹ سال) را به خود اختصاص داده بود.

او گفت: بر اساس آخرین آمار ارائه شده و آمار برآوردی پایان سال ۱۳۹۹ با سوادی گروه هدف در مازندران ۹۹/۱۵ درصد شده و همچنان در حوزه سواد، در صدر استان‌های کشور قرار داریم.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش مازندران سه نکته مهم را در حوزه عملکردی و وضعیت سواد استان قابل توجه دانست و بیان کرد: دامنه اختلاف باسوادترین شهرستان استان با پایین‌ترین باسوادی شهرستان تنها ۲/۱ درصد است.

تقی نیا افزود: اختلاف باسوادی زنان و مردان در استان ۰/۷ درصد است که میانگین کشوری آن ۲/۷ درصد گزارش شده است، همچنین اختلاف باسوادی مناطق شهری و روستایی در استان ۱/۹ و میانگین کشوری نیز ۷/۱ درصد گزارش شده است.

او با مقایسه وضعیت سواد سال‌های ۱۳۵۵ و ۱۳۹۵ تصریح کرد: این مقایسه رشد ۴۰ درصدی نرخ باسوادی در گروه سنی ۶ سال و بالاتر را نشان می‌دهد. در سال ۱۳۵۵ نرخ باسوادی ۴۸/۵۸ درصد بود که در سال ۱۳۹۵ با ۸۸/۷۱ درصد، رشد ۴۰ درصدی را شاهد هستیم. در همین راستا رشد ۵۱ درصدی باسوادی زنان نسبت به جمعیت زنان را در سال ۱۳۵۵ و ۱۳۹۹ از نرخ ۳۴/۸ درصد به نرخ ۸۵/۱۸ شاهد بودیم.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش مازندران با اشاره به رشد باسوادی در استان و مقایسه درصد باسوادی سال ۹۸ نسبت به سال ۹۹ گفت: برآورد باسوادی سال ۱۳۹۸ در استان مازندران ۹۸/۸ بوده و برآورد باسوادی سال ۱۳۹۹ در استان ۹۹/۱۵می باشد.

تقی‌نیا خاطرنشان کرد: بیشترین دامنه تغییرات باسوادترین و بی سواد‌ترین شهر‌های کشور ۳۰/۹ درصد است که میانگین کشوری آن ۱۷ و میانگین استان مازندران ۲/۱ درصد می‌باشد که نشان از اختلاف کم بین باسوادترین و بی‌سوادترین شهر‌های استان دارد.

  • نویسنده : امیرعباس رضاپور
  • منبع خبر : خبرگزاری صدا و سیما