آمار مرگ و میر در ایران؛ فوت مردان بیشتر از زنان
آمار مرگ و میر در ایران؛ فوت مردان بیشتر از زنان
محمودآباد آنلاین : سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد: در سال گذشته ثبت فوت مردان ۱۱.۲ درصد بیشتر از زنان بود و در مقابل هر ۱۳۰ مرد فوت شده، ۱۰۰ زن فوت شده‌ است.

 از سازمان ثبت احوال کشور و بر اساس آمار مرکز رصد جمعیت کشور در سال ۱۴۰۲ مردان ۵۵.۶ درصد و زنان ۴۴.۴ درصد از ثبت فوت ها را به خود اختصاص داده اند که این میزان در مدت مشابه سال قبل برابر ۵۶.۶ درصد برای مردان و ۴۳.۴ درصد برای زنان بوده است.

همچنین آمارهای ثبت شده در سازمان ثبت احوال کشور نشان می دهد در مقابل هر ۱۳۰ مرد فوت شده، ۱۰۰ زن فوت شده‌اند.

بر اساس این گزارش در سال گذشته ۴۴۲ هزار و۲۱۳ رویداد فوت به ثبت رسیده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۴۱۸هزار و ۷۴۱ رویداد فوت ثبت شده، ۵.۶درصد افزایش داشته است.

  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین