یک محمودآبادی سرپرست هیات ترای اتلون (سه گانه) مازندران معرفی شد
یک محمودآبادی سرپرست هیات ترای اتلون (سه گانه) مازندران معرفی شد
محمودآباد آنلاین : با پیشنهاد دکتر رجبی مدیرکل ورزش و جوانان و با حکم احمد نامنی رئیس فدراسیون، دکتر سید حسین علوی بعنوان سرپرست هیات ترای اتلون(سه گانه) مازندران منصوب شد.حکم سرپرست جدید هیات ترای اتلون با حضور دکتر رجبی به وی ابلاغ شد.
  • نویسنده : محمد اسماعیلی
  • منبع خبر : روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان محمودآباد