وعده دو ماهه گذشت / زباله کماکان معضلی که نفس ساحل محمودآباد را می‌گیرد
وعده دو ماهه گذشت / زباله کماکان معضلی که نفس ساحل محمودآباد را می‌گیرد
محمودآباد آنلاین: حدودا دو ماه پیش بود که خبری مبنی بر اینکه فرماندار محترم شهرستان محمودآباد نوید پاک سازی سواحل محمودآباد از زباله های دپو شده را داد در رسانه های محمودآباد غلغله ای به پا کرده بود.

حدودا دو ماه پیش بود که خبری مبنی بر اینکه فرماندار محترم شهرستان محمودآباد نوید پاک سازی سواحل محمودآباد از زباله های دپو شده را داد در رسانه های محمودآباد غلغله ای به پا کرده بود.

فرماندار محمودآباد در آن خبر گفته بود که ۱۶ هزار تن زباله باقی مانده دپو شده در ساحل محمودآباد ظرف دو ماه آینده به نقطه‌ای که تحت نظارت محیط زیست می باشد منتقل خواهد شد.

اما متاسفانه اکنون که دو ماه از آن خبر و قول جناب فرماندار محترم می‌گذرد کماکان شاهد آن هستیم که هیچ تغییری در این بخش به وجود نیامده است.

کسانی که این قول را داده بودند اکنون باید پاسخ دهند که چرا با به اتمام رسیدن موعد هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

منتظر پاسخ کسانی که قول خداحافظی زباله از ساحل محمودآباد ظرف دو ماه را داده بودند هستیم.

  • نویسنده : امیرعباس رضاپور
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین