هزار و یک دانش آموز محمودآبادی داوطلب آزمون سراسری ۱۴۰۱
هزار و یک دانش آموز محمودآبادی داوطلب آزمون سراسری ۱۴۰۱
محمودآباد آنلاین : اسدی مدیرآموزش و پرورش شهرستان محمودآباد گفت: امسال در آزمون سراسری هزار و یک دانش آموز محمودآبادی در پنج رشته تحصیلی شرکت خواهند کرد.

محمدرضا اسدی مدیر آموزش و پرورش شهرستان محمودآباد در گفتگو با محمودآباد آنلاین گفت: رشته علوم تجربی با ۳۱۶ داوطلب و رشته علوم انسانی با ۲۷۲ داوطلب و رشته زبان های خارجی با ۱۵۴ نفر به ترتیب بیشترین شرکت کننده را دارد.

وی گفت: همچنین رشته علوم ریاضی و فنی و هنر به ترتیب ۱۴۰ و ۱۱۹ نفر داوطلب در کنکور ۱۴۰۱ دارند .

مدیر آموزش و پرورش محمودآباد خاطر نشان شد از مجموع هزار یک داوطلب محمودآبادی در کنکور سالجاری ۶۰۹ نفر داوطلب زن و ۳۹۲ نفر داوطلب مرد هستند که طی روزهای ۸ ، ۹ ، ۱۰، ۱۱ خرداد در دو حوزه پسران و دختران در محمودآباد ، خیابان معلم ، ساحل ۸ ، دبیرستانهای علامه حلی وهنرستان شهید رجایی این آزمون برگزار خواهد شد.

  • نویسنده : محمد محتاطی
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین