نتایج انتخابات شورای اسلامی روستای میانکلمرز از بخش مرکزی
نتایج انتخابات شورای اسلامی روستای میانکلمرز از بخش مرکزی
محمودآباد آنلاین: به استناد صورتجلسات شعب ثبت نام و اخذ رای انتخابات شورای اسلامی روستای میانکلمرز از بخش مرکزی شهرستان محمودآباد نتیجه انتخابات شورای اسلامی در این روستا به شرح زیر می باشد :

• یاسر اسلامی ۱۸۸ رای عضو اصلی

• حسن رمضانی ۱۶۳ عضو اصلی

• عقیل جلال ۱۴۶ عضو اصلی

• رضا رمضانی ۱۲۰ عضو علی البدل

• سهراب شیرزاد ۱۰۰ رای عضو علی البدل

• علی اسلامی ۸۶ رای

  • نویسنده : سارا اسماعیلی
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین