نتایج انتخابات شورای اسلامی روستای بائوده علیا از بخش مرکزی
نتایج انتخابات شورای اسلامی روستای بائوده علیا از بخش مرکزی
محمودآباد آنلاین: به استناد صورتجلسات شعب ثبت نام و اخذ رای انتخابات شورای اسلامی روستای بائوده علیا از بخش مرکزی شهرستان محمودآباد نتیجه انتخابات شورای اسلامی در این روستا به شرح زیر می باشد :

• شیرزاد عبدی ۱۸۲ رای عضو اصلی

• روح الله محمدی ۱۶۲ رای عضو اصلی

• محمدرضا نصری ۱۳۲ رای عضو اصلی

• شهرام مختاری ۱۰۶ رای عضو علی البدل

• نبی الله ولی پور ۹۶ رای عضو علی البدل

• علی درزی ۹۶ رای

• ذبیح الله ولی پور ۲۶ رای

  • نویسنده : ملیکا کیاخسرو
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین