معرفی  ۱۱ نانوایی متخلف در محمودآباد به تعزیرات حکومتی
معرفی  ۱۱ نانوایی متخلف در محمودآباد به تعزیرات حکومتی
محمودآباد آنلاین : مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد با اشاره به پایش 232 نانوایی این شهرستان، از معرفی 11 واحد متخلف به تعزیرات حکومتی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد، محمد هادی‌زاده با اشاره به تشدید نظارت های واحد بازرسی جهاد کشاورزی محمودآباد از واحدهای نانوایی این شهرستان، اظهار کرد: رصد داده‌های کارت‌خوان‌های نان نشان می‌دهد در برخی از واحدهای نانوایی مقدار آردی که به نان تبدیل می‌شود با مقدار آرد تحویلی به نانوایان مغایرت دارد.

هادی‌زاده با بیان اینکه این موضوع توسط واحد بازرسی این مدیریت در حال بررسی است، افزود: در اطلاعات موجود در داده های کارتخوان ها، ۱۴۵ واحد نانوایی موجود است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد با اشاره به اینکه از اول امسال تاکنون تعداد ۲۳۲ نانوایی در این شهرستان پایش شد، اظهار داشت، از بازرسی های انجام شده تعداد ۱۱ واحد نانوایی متخلف از بند ۴۸ حقوق مصرف کننده به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی با بیان اینکه با استفاده از دستگاه های کارتخوان بانک سپه، کارشناسان اداره کل غله، کارشناسان بازرسی جهاد کشاورزی، اداره صمت، اتحادیه خبازان و تعزیرات حکومتی میزان سهمیه دریافتی نانوایی‌ها و تراکنش حجم مصرف ماهانه واحدهای نانوایی شهر را بررسی می کنند، گفت: چنانچه تطابقی میان سهمیه دریافتی و حجم تراکنش ها وجود نداشته باشد، مراحل قانونی برای تشکیل پرونده اجرا خواهد شد.

  • نویسنده : امین امینی
  • منبع خبر : روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد