معرفی ۱۳ دامدار محمودآبادی برای دریافت تسهیلات دامدار کارت
معرفی ۱۳ دامدار محمودآبادی برای دریافت تسهیلات دامدار کارت
محمودآباد آنلاین: مدیر جهاد کشاورزی محمودآبادی از معرفی 13 دامدار به بانک کشاورزی برای بهره مندی از 3000 میلیون ریال تسهیلات دامدارکارت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد، محمدهادیزاده اظهار داشت: یکی از دغدغه های دامداران ما در بخش روستایی و عشایری موضوع تامین نقدینگی برای علوفه بوده، که بخشی از حمایت ما در قالب «دامدار کارت» است که از طریق بانک کشاورزی تسهیلات ارزان قیمت به دامداران ارائه می شود و در گام اول “دامدار کارت”که در اختیار دامداران روستایی و عشایری قرار خواهد گرفت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد افزود: نکته قابل توجه این است که صدور دامدار کارت تنها برای مراکز فروش نهاده‌های دامی است و اینطور نیست بتوان دامدار کارت را در جای دیگر هزینه کرد.

وی در خصوص روند تخصیص دامدار کارت به دامداران تصریح کرد: برای هر رأس دام سبک ۳۰۰ هزار تومان و برای هر رأس دام سنگین ۷۰۰ هزار تومان تسهیلات به دامداران تعلق می‌گیرد که سود این تسهیلات نیز ۱۱ درصد بوده و مدت زمان بازپرداخت آن حداکثر یکسال تعیین شده است.

به گفته هادی زاده: شهرستان محمودآباد تاکنون۱۳ دامدار برای برخورداری از ۳۰۴۰ میلیون ریال تسهیلات دامدارکارت در سامانه سیتا جهاد کشاورزی ثبت نام و به بانک معرفی شدند، گفت: تاکنون برای ۱ دامدار مبلغی ۵۰۰ میلیون ریال دامدارکارت صادر شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد یادآور شد: دامداران این شهرستان می توانند با در اختیار داشتن اصل شناسنامه، کارت ملی، تاییدیه کدپستی و تاییده شناسه یکتا به جهاد کشاورزی شهرستان مراجعه نموده که پس از ثبت نام در سامانه سیتا به بانک کشاورزی ارجاع داده خواهند شد.

  • نویسنده : شقایق ناییجیان
  • منبع خبر : روابط عمومی جهاد کشاورزی محمودآباد