شرط تنصیف اموال
شرط تنصیف اموال
محمودآبادآنلاین:به منظور آشنایی با قوانین حقوقی در نظر گرفتیم دوشنبه های حقوقی را راه اندازی نمائیم تادر این بخش شهروندان محمودآبادی با برخی از مفاهیم و مشکلات حقوقی آشنا شده و بتوانند با مطرح کردن سوالات خود، پاسخ آن را از مشاوران حقوقی و وکلای این رسانه دریافت نمایند.

پایگاهخبری محمودآبادآنلاین بخشی به عنوان دوشنبه های حقوقی را در نظر گرفته است تا در این بخششهروندان محمودآبادی با برخی از مفاهیم حقوقی آشنا شده و بتوانند با مطرح کردن سوالات خود، پاسخ آن رااز مشاوران حقوقی و وکلای این رسانه دریافت نمایند.

الهام کثیری کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و مشاور حقوقی در دوشنبه های حقوقی به سوالاتحقوقی شهروندان پاسخ خواهد داد.

در یازدهمین ردیف دوشنبه های حقوقی به موضوع  شرط تنصیف اموال پرداخته شده است.

شرط تنصیف اموال و یا شرط نصف کردن اموال یکی از شروط درج شده در عقد نامه ها می باشد که در زمان عقد مرد متعهد می گردد در صورت جدا شدن از زن بدون دلیل موجه و بدون تخلف زن از وظایفش ، هر آنچه را که در زمان زندگی مشترک به دست آمده است پس از طلاق نصف آن را به همسر خود منتقل نماید که این انتقال مال ناشی از تعهد و امضای مرد می باشد که شرط تنصیف اموال جنبه قراردادی دارد و شامل اموالی که از طریق وراثت به مرد رسیده باشد نمی گردد زیرا اموال مورد بحث منظور مالی است که مرد با کارکرد و تلاش خودش بدست آورده باشد .
در ادامه به بیان شروط مطروحه در این موضوع خواهیم پرداخت.
۱-وقوع طلاق : تحقق شرط تنصیف اموال منوط به وقوع طلاق است و به عبارت دیگر این شرط بر خلاف شروط دیگری که ضمن عقد ازدواج وجود دارد منوط به وقوع طلاق و جدایی طرفین می باشد و بدون وقوع طلاق تحقق این شرط امکان پذیر نخواهد بود.
۲-زوج خواهان طلاق باشد: اجرای شرط تنصیف اموال صرفا زمانی محقق می گردد که طلاق به درخواست مرد باشد و در طلاق توافقی و طلاقی که به درخواست زوجه باشد امکان پذیر نخواهد بود .
۳-ملاک شرط تا نصف اموال: در این شرط عبارت تا نصف اموال درج شده است یعنی می توان از کمترین میزان معادل نصف اموال را ملاک قرار داد و مرد را ملزم به پرداخت این مقدار از دارایی اش به زن یا پرداخت معادل آن نمود و نمی توان به بیشتر از آن مقدار اشاره داشت.
۴-اموال حاصل زندگی مشترک باشد: این شرط از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است به موجب این شرط کلیه اموالی که مرد از ازدواج به دست می آورد در صورتی که حاصل زندگی مشترک باشد مشمول تنصیف اموال می گردد و اموالی که قبل از ازدواج در تملک مرد بوده مشمول این شرط نخواهد بود.
۵-اموال در زمان طلاق موجود باشد: موجود بودن اموال حین طلاق شرط لازم برای اجرای تنصیف اموال می باشد بنابراین شامل اموال ازبین رفته اعم از تلف یا مفقود شده نمی گردد . نکته حائز اهمیت اینکه ادعای اعسار مرد در موضوع تنصیف اموال پذیرفته نمی باشد زیرا با وجود موجود بودن مال ادعای اعسار بلا وجه خواهد بود

  • نویسنده : الهام کثیری
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین