نتایج انتخابات شورای اسلامی روستای خط آهی از بخش مرکزی
نتایج انتخابات شورای اسلامی روستای خط آهی از بخش مرکزی
محمودآباد آنلاین: به استناد صورتجلسات شعب ثبت نام و اخذ رای انتخابات شورای اسلامی روستای خط آهی از بخش مرکزی شهرستان محمودآباد نتیجه انتخابات شورای اسلامی در این روستا به شرح زیر می باشد :

• امیرحسین حیدری ۳۱۰ رای عضو اصلی

• مجتبی حیدری ۲۲۸ رای عضو اصلی

• میلاد حیدری ۲۲۳ رای عضو اصلی

• حسین رادمنش ۱۷۶ رای عضو علی البدل

• محسن فاضلی ۴۶ رای عضو علی البدل

  • نویسنده : ملیکا کیاخسرو
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین