مهرم حلال ، جانم آزاد
مهرم حلال ، جانم آزاد
محمودآبادآنلاین: به منظور آشنایی با قوانین حقوقی در نظر گرفتیم دوشنبه های حقوقی را راه اندازی نمائیم تا در این بخش شهروندان محمودآبادی با برخی از مفاهیم حقوقی آشنا شده و بتوانند با مطرح کردن سوالات خود، پاسخ آن را از مشاوران حقوقی و وکلای این رسانه دریافت نمایند.

الهام کثیری کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و مشاور حقوقی در دوشنبه های حقوقی به سوالات حقوقی شهروندان پاسخ خواهد داد و در ردیف حقوقی این هفته به موضوع  مهریه و حق طلاق پرداخته شده است. در ادامه این مطلب با  مفهوم مهرم حلال ، جانم آزاد آشنا خواهید شد.

عبارت معروف مهرم حلال، جانم آزاد را تابحال در فیلم ها و سریال ها بسیار شنیده اید ، اما باید دید در عالم حقوقی این جمله کاربردی دارد یا خیر ! عبارت فوق الذکر در عالم حقوقی مربوط به یکی از انواع طلاق ها به نام طلاق خلع میباشد که در آن زن درازای فدیه یا بخشش مهریه از شوهر میخواهد که او را طلاق دهد که در عرف نیز این نوع طلاق به طلاق توافقی معروف شده است . مطابق قانون طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهت و تنفری که از شوهرش دارد در مقابل مالی که به همسرش می بخشد تقاضای طلاق مینماید اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا کمتر و یا بیشتر باشد .حال باید به این نکته اشاره نمود که همانطور که مهریه حق زن می باشد طلاق نیزحق مرد بوده و اگر زنی بخواهد بدون دلیل قانونی و مشروع وبه واسطه کراهتی که از ادامه زندگی با شوهرش دارد متقاضی طلاق گردد باید در این مورد رضایت و پذیرش شوهر را جلب نماید که اصولا این رضایت با بذل مهریه در حق مرد به وقوع پیوسته و درقالب طلاق خلع محقق می گردد . به طور معمول در پرونده های طلاق زمانی که زن بنا به هر دلیلی مجبور به طرح دادخواست طلاق میگردد می بایست عسر و حرج خود را در زندگی مشترک و یا شروط ۱۲ گانه ضمن عقد را به عنوان دلیل طلاق به اثبات برساند درغیراین صورت صرف طرح دادخواست بدون اثبات دلایل آن منجر به رد دادخواست میگردد که گاها بانوان محترم چون دلیلی برای اثبات طلاق ندارند با بیان اینکه مهرم را می بخشم تا جانم را آزاد نمایم متقاضی طلاق میگردند اما این را بدانید که اصولا طلاق خلع بدون رضایت شوهر امکان پذیر نبوده و رضایت شوهر از ارکان اساسی این نوع از طلاق می باشد و با این وجود در فرضی که زوجه وکالت بلاعزل طلاق خلع و بذل مهریه را از شوهرداشته باشد می تواند نسبت به طلاق خلع بدون رضایت شوهر اقدام نماید در نتیحه صرف بیان مهرم حلال،جانم آزاد برای نهایی شدن پروسه طلاق کافی نبوده ورضایت و تصدیق شوهر از ضروریات تحقق این امر می باشد .

 

  • نویسنده : الهام کثیری
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین