زنده نگاه داشتن امید در جامعه رسالت اهل رسانه
زنده نگاه داشتن امید در جامعه رسالت اهل رسانه
در جامعه امروز بیشتر از هر زمانی میتوان تاثیر وجود رسانه سازنده و شفاف را احساس کرد ، باید قبول کنیم که دیگر میل به دانستن و مطالبه گری مربوط به یک طیف خاص و منحصر به فرد نمی باشد و تکنولوژی باعث این شده کوچکترین رویدادی در جامعه به آنی تبدیل به سوژه خاص به خصوص در فضای مجازی شود ، حال این وظیفه صاحب قلمان و رسانه داران هست که با حفظ رسالت رسانه محتوای صحیح را در جهت پویایی و همینطور زنده نگاه داشتن امید در جامعه با توجه به شرایط روز منتقل کنند .

به نام یگانه خالق دوست

در جامعه امروز بیشتر از هر زمانی میتوان تاثیر وجود رسانه سازنده و شفاف را احساس کرد ، باید قبول کنیم که دیگر میل به دانستن و مطالبه گری مربوط به یک طیف خاص و منحصر به فرد نمی باشد و تکنولوژی باعث این شده کوچکترین رویدادی در جامعه به آنی تبدیل به سوژه خاص به خصوص در فضای مجازی شود ،  حال این وظیفه صاحب قلمان و رسانه داران هست که با حفظ رسالت رسانه محتوای صحیح را در جهت پویایی و همینطور زنده نگاه داشتن امید در جامعه با توجه به شرایط روز منتقل کنند .

تاثیر شرایط روز اجتماعی فرهنگی سیاسی و مهم تر اقتصادی بر ادبیات رسانه امری اجتناب ناپذیر است و ما در محمود آباد آنلاین بر آنیم در کنار مردم به ساده ترین و کار آمد ترین شکل ممکن رسانه ای کاملا صادق ،  فراجناحی و بدون وابستگی به طیفی خاص و مستقل عمل کنیم.

بر این اعتقاد داریم که مردم امروز بیشتر از هر وقتی آگاه به محیط پیرامون خود هستند و امید به خدا و با مدد از مولای متقیان حضرت علی (ع) و سر لوحه قرار دادن فرمایشات مقام معظم رهبری در سال جهش تولید امیدواریم با عملکرد صحیح در این حوزه در کنار مردم متدین و شهید پرور و شریف شهرستان محمود آباد گامی موثر برداریم.

بهداد قاسم زاده

سر دبیر

  • نویسنده : بهداد قاسم زاده