ردپای نماینده سابق مجلس در ماجرای تغییر کاربری زمین های حاصلخیز
ردپای نماینده سابق مجلس در ماجرای تغییر کاربری زمین های حاصلخیز
محمودآباد آنلاین : تغییر کاربری زمین های حاصلخیز به عنوان بایر توسط یکی از دانشگاه های نام آشنا و با پیگیری یک نماینده سابق مجلس حرف و حدیث هایی بوجود آورده است.

ماجرا از اینجا شروع می شود که یک قطعه زمین چندهکتاری در سال ۸۸ با عناوین مختلف از جمله تامین نیازهای رفاهی و شغلی توسط یکی از دانشگاه های نام آشنای کشور از بافت کشاورزی خارج و وارد طرح هادی روستای کهنه محله میرود بابلسر می شود.

این اراضی با این بهانه که بایر هستند و برای کشاورزی به کار نمی آیند در طرح هادی روستا قرار گرفتند اما اهالی این منطقه چیز دیگری می گویند.

این زمین در سال ۹۴ با ورود دستگاه نظارتی از طرح خارج می شود اما مالکان با اعتراض و طی ۳ سال دوباره این زمین را وارد طرح میکنند؛ نکته اینجاست وکیل این پرونده هم قاضی و هم یکی از نمایندگان سابق مجلس بوده است.

این درحالیست که اهالی روستا برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی خود برای ساخت یک سرپناه کوچک اجازه چنین کاری را ندارند.

  • نویسنده : امین امینی
  • منبع خبر : خبرگزاری صداوسیما