رئیس شورای شهر محمودآباد باز هم نسبت به شفافیت مقاومت کرد
رئیس شورای شهر محمودآباد باز هم نسبت به شفافیت مقاومت کرد
محمودآباد آنلاین : برابر دعوتنامه شماره 478 مورخ 8/5/1402 قرار بود انتخابات هیات رئیسه شورای اسلامی شهر محمودآباد راس ساعت 10 صبح امروز دوشنبه 9 مرداد در محل دفتر شورای شهر برگزار شود.

به گزارش محمودآباد آنلاین این دعوتنامه به فاصله تنها ۲۴ ساعت قبل از جلسه تنظیم و به سایر اعضاء ابلاغ شد و این در حالی بود که جاهد قدمی دیگر عضو شورای اسلامی شهر محمودآباد به تاریخ همان دعوتنامه مکاتبه ای با رئیس شورای اسلامی شهر محمودآباد داشته و خواستار ارائه برنامه از سوی کاندیدای ریاست شورا و دعوت از خبرنگاران و اصحاب رسانه و برگزاری جلسه بصورت علنی می شود.
محمد جاهد قدمی عضو ششمین دوره شورای اسلامی شهر محمودآباد در مصاحبه با خبرنگار محمودآباد آنلاین علت غیبت خود در جلسه امروز انتخابات هیات رئیسه شورای اسلامی شهر را صرفاً بخاطر بی توجهی رئیس شورای شهر به درخواست مکتوب خود مبنی بر دعوت از اصحاب رسانه و ارائه برنامه از سوی کاندیدای ریاست و همچنین برگزاری علنی جلسه عنوان کرد.
وی تاکید کرد : شفافیت و اطلاع رسانی از مهم ترین دغدغه بنده در ششمین دوره شورای اسلامی شهر محمودآباد بوده و همواره به حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه و فعالان اجتماعی و برگزاری جلسه به شکل علنی تاکید داشتم و اگر در جلسه امروز خبرنگاران حضور داشتند قطعا بنده نیز به احترام این عزیزان در جلسه حاضر می شدم.
گفتنی است دکتر امیر علی رحیمی رئیس شورای اسلامی شهر محمودآباد در طول دوران مدیریت خود علیرغم حضور و امضای سند پویش شفافیت تا این لحظه هیچ نشستی با خبرنگاران نداشته و همواره به ثبات بخشیدن در مدیریت شهری تاکید داشته است و این در حالی است پارلمان مردمی شورای اسلامی شهر در دوره مدیریت ایشان و سال قبل از این ثبات بهره مند نبوده و همواره با حواشی زیادی همراه بوده است و این مساله در تضاد با شعار ایشان در سبک مدیریت شهری می باشد.

  • نویسنده : محمد محتاطی
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین