داوطلبان انتخابات شوراها برای دریافت گواهی سوپیشینه اقدام نمایند
داوطلبان انتخابات شوراها برای دریافت گواهی سوپیشینه اقدام نمایند
محمودآباد آنلاین: محتاطی مسئول روابط عمومی فرمانداری محمودآباد گفت: با توجه به نزدیک شدن به زمان نام نویسی داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و با توجه به اطلاعیه شماره چهار ستاد انتخابات کشور و الزام به ارائه گواهی عدم سوءپیشینه که بیش از سه ماه از آن نگذشته باشد، انتظار می رود واجدین شرایط برای دریافت گواهی سوءپیشینه اقدام کنند.

محمد محتاطی مسئول روابط عمومی فرمانداری شهرستان محمودآباد گفت: بر اساس تبصره سه ماده ۳۰ قانون انتخابات شوراهای اسلامی، داوطلبان هنگام ثبت نام باید گواهی عدم سوءپیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد را ارائه کنند ، لذا داوطلبان شورای اسلامی شهرها می توانند با اخذ معرفی نامه از فرمانداری و بخشداری های مرکزی و سرخ رود و با در دست داشتن کارت ملِی و شناسنامه و با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و یا سامانه جامع خدمات الکترونیک قضایی (WWW.ADLIRAN.IR) نسبت به دریافت گواهی عدم سوءپیشینه اقدام و هنگام ثبت نام ارائه نمایند .

وی تصریح کرد: انتظار میرود کاندیدای احتمالای فرایند اخذ گواهی سوء پیشنه به روزهای پایانی نیندازند و به خاطر پیشگیری از انتقال کرونا شاهد ازدحام دفاتر خدمات قضائی نباشیم.

 

  • نویسنده : رضا اکبری
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین