حقیقت یک تغییر؛ به نام نهضت ملّی مسکن به کام مسکن دوم!
حقیقت یک تغییر؛ به نام نهضت ملّی مسکن به کام مسکن دوم!
محمودآبادآنلاین: شهر سرخ رود يکي از شهرهاي ساحلي استان مازندران با مساحتي بالغ بر540 هکتار و جمعجمعیتی در حدود 13000 نفر يکي از شهرهاي مطرح در زمينه سکونت فصلي و مسکن دوم است.

در بافت کالبدی  فرهنگی سرخ رود که طی سالیان شکل گرفته، این شهر به دو پهنه مجزا تقسیم شده است در بخش شمالی به لحاظ مورفولوژی و بافت اجتماعی- جمعیتی شهر وهمچنین نوع بهره برداران از آن ، سکونت به صورت فصلی و غالبا به عنوان مسکن دوم میباشد این درحالی است که در بخش جنوبی به لحاظ بافت بومی و سکونت دائمی، اراضی مسکونی به صورت سکونت دائم برنامه ریزی و مستقر شده است .

ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی نیز به تبعیت از این بافتار و بر پایه ماهیت بافتشهر به دو حوزه سکونتی (دائم) و اقامتی (فصلی) قابل تقسیم می باشد.

خدمات رفاه عمومی(فضای سبز- آموزشی- اداری و …) درنظر گرفته شده در دو بخش شمالی و جنوبی نیز به تناسب ساختار سکونت موقت و دائم جانمایی شده است.

به گونه ای که برخی خدمات همچون آموزش برای بخش شمالی که جمعیت دائم ندارد،درنظر گرفته نشده است.

دولت سیزدهم راهبرد برون رفت از معضل مسکن را در نهضت ملی مسکن دنبال نموده و با هدف ساخت ۴ میلیون مسکن در بازه ۴ ساله  ریاست جمهوری، به دنبال حل مشکل سکونت اقشار فاقد مسکن برآمده است .

وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی طرح نهضت ملّی مسکن در نظر دارد تا بر خلافایده مسکن مهر، اراضی پروژه نهضت ملی مسکن ر ا بیشتر در محدوده بافتهای شهری دنبال کند، مگر آنهایی که در شهرهای جدید و در توسعه ها به ناچار مجبور به توسعه شدند. اراضی که در بافتهای شهری است طبیعتاً مسائل تأسیسات زیر بنایی و روبنایی کمتری دارند .

اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران به عنوان متولی نظارت بر حسن اجرای طرحهای تفصیلی شهری و به  استناد قانون زمین شهری مکلف است زمین  هایی که بر اساس طرح های تفصیلی کاربری پارک و فضای سبز دارند ر ا به منظور تحقق اجرا توسط شهرداری ها به آن ها تحویل دهد.

در همین راستا شهرداری  سرخ رود مکاتباتی را جهت واگذاری این زمین ها در اراضی ساحلی شهر با اداره کل راه وشهرسازی مازندران انجام  داد. این در حالی است که به پیشنهاد اداره کل راه و شهرسازی مازندران، دو قطعه زمین تحت مالکیت این اداره کل که در طرح تفصیلی مصوب دارای کاربری پارک و فضای سبز می باشد، در راستای طرح نهضت ملّی مسکن در کمیسیون ماده پنج به کاربری مسکونی فصلی تغییر یافته است.  جالب اینکه شهردار سرخ رود درجلسات تصویب با این تغییر

موافقت نموده است . اراضی جایگزین این دو قطعه زمین قطعاتی است که یا در مسیر معابر آینده و یا در حریم دریا واقع شده و امکان تملک واحداث فضای سبز را ندارد .

صرف نظر از اینکه تا چه میزان احداث مسکن در پلاک اول ساحل شهر سرخ رود که درمجاورت آن غالب ساختمان‌های ساخته شده به صورت فصلی و موقت
بهره برداری می شوند، بر اهداف طرح نهضت ملّی مسکن منطبق است یا نه، این تغییرکاربری به دلایل ذیل محل اشکال است :

با یک بررسی و انطباق ساده میان زمین هایی که دارای کاربری پارک و فضای سبزهستند با وضع موجود آنها

مشخص خواهد شد که غالب این زمین ها به صورت رها شده اند  و پارک عمومی محقق نشده است.

همچنین تعداد محسوسی از مالکین این زمین ها با استناد به قوانینی از جمله ماده صدشهرداری، ماده واحده و

امثال هم اقدام به تغییر آن و احداث ساختمان و برج های مسکونی نموده اند.

تنها امید شهر و شهروندان برای تحقق بخشی از اراضی عمومی ، اراضی با مالکیت دولتی است که انتظار می رود با یک نگاه منفعت عامه به شهرداری واگذار و با پیگیری موضوع منجر به تحقق خدمات رفاه عمومی شود.

این در حالی است، همانطور که در مقدمه اشاره شد، کاربری مسکونی فصلی در بخش شمالی شهر سرخ رود نوعی از سکونت است که معطوف به طبقه ای از مالکین با سبک متفاوت و به صورت فصلی، غالباً مسکن دوم و باهدف گذران اوقات فراغت است. به همین دلیل مشاور طرح از تخصیص برخی کاربری‌ها دراین پهنه از شهر خوداری نموده است. این نوع از بافت اجتماعی در تضاد با اهداف طرح ملّی نهضت مسکن می‌باشد .

 

  • نویسنده : محمد محتاطی
  • منبع خبر : روزنامه خبر شمال