تأمین آب ۷۵۰۰ هکتار شالیزار محمودآباد از آببندان ها
تأمین آب ۷۵۰۰ هکتار شالیزار محمودآباد از آببندان ها
محمودآباد آنلاین : هادی زاده مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد گفت: این شهرستان دارای 88 قطعه آب‌بندان در 48 روستا است که 7500 هکتار از اراضی شالیزاری را تحت پوشش آبیاری قرار می هد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد، محمد هادی‌زاده با بیان اینکه تاکنون ۹۵ درصد آب‌بندان های شهرستان محمودآباد آبگیری شد، گفت: این شهرستان با داشتن ۱۳۵۰ هکتار آببندان برای ذخیره آبی کشاورزان و کاهش تنش های ناشی از خشکسالی احتمالی، جلوه‌ای خاص به روستاهای این منطقه بخشیده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد با اشاره به اینکه آب رودخانه ها و هرزآب ناشی از بارندگی در فصل های غیرکاشت از طریق کانال ها و پمپاژ به آب بندان ها هدایت شده و در فصل بهار و تابستان برای آبیاری مورد استفاده قرار می گیرد، ادامه داد: این شهرستان دارای ۸۸ قطعه آب‌بندان در ۴۸ روستا است که ۷۵۰۰ هکتار از اراضی شالیزاری را تحت پوشش آبیاری قرار می هد.
هادی‌زاده با بیان اینکه آببندان های اراضی کشاورزی این شهرستان با توجه بارش های خوب پائیزی و هدایت آب های روان به سمت آببندان ها، تاکنون آبگیری مطلوبی داشته است، افزود: کشاورزان ضمن استفاده بهینه از آب، نسبت به شخم و شیار شالیزارهای خود هرچه سریعتر اقدام کنند.

  • نویسنده : رضا اکبری
  • منبع خبر : روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد