بدترین خشکسالی مازندران در نیم قرن اخیر
بدترین خشکسالی مازندران در نیم قرن اخیر
محمودآباد آنلاین : جواد طوسی مدیر بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برق‌آبی شرکت آب‌منطقه‌ای مازندران گفت: میانگین بارش‌ها از مهرماه پارسال در مازندران حدود ۹۵ میلیمتر بوده است که در مقایسه با دوره آماری بلندمدت ۴۲ درصد کاهش داشت.

او افزود: در ۱۰ ماه سال آبی جاری نیز ۴۹۸ میلیمتر بارندگی در مازندران ثبت شده که نسبت به دوره آماری بلندمدت ۱۰ درصد کمتر است.

مدیر بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برق‌آبی شرکت آب‌منطقه‌ای مازندران ادامه داد: فقط هشت میلیمتر بارندگی تیر ماه امسال درمازندران بارید که ۶۹ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش داشته است.

طوسی گفت: ۲۶ میلیون متر مکعب آب اکنون پشت سد شهید رجایی به عنوان بزرگترین سد استان ذخیره شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۴۲ درصد کمتر است.

او افزود: خشکسالی امسال در ۵۳ سال گذشته سابقه نداشته است و متاسفانه استان در وضعیت مناسبی از نظر تأمین منابع آبی قرار ندارد.

مدیر بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برق‌آبی شرکت آب‌منطقه‌ای مازندران گفت:کاهش بارندگی‌ها و افزایش میانگین دمای هوا سبب شده که بسیاری از شاخص‌های مربوط به منابع آبی مازندران با کاهش مواجه شوند به همین دلیل علاوه بر رعایت الگوی مصرف در بخش خانگی، در بخش کشاورزی نیز خودداری از کشت دوم باید بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

  • نویسنده : محمد محتاطی
  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان مازندران