اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر محمودآباد
اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر محمودآباد
محمودآباد آنلاین: در اجرای ماده 54 قانون انتخابات و ماده 56 آیین نامه اجرایی ، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر محمودآباد می رساند که ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ 28/3/1400 برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر محمودآباد به شرح زیر می باشد:

 

۱-آقای علی ابراهیمی فرزند فریدون کد نامزد ۱۲۴

۲-آقای علی ابوالفضلی فرزند عیسی کد نامزد ۱۲۵

۳-خانم مهسا احمدی فرزند روح الله کد نامزد ۱۲۶

۴-آقای محمود اکبری فرزند بمانعلی کد نامزد ۱۲۹

۵-آقای بابک بناسازنوائی فرزند غلامحسن کد نامزد ۱۴۱

۶-آقای امیررضا تورانی فرزند قربان کد نامزد ۱۴۲

۷-خانم سمیه چمانه فرزند اسماعیل کد نامزد ۱۴۶

۸-آقای بهادر حسین زاده فرزند سلیمان کد نامزد ۱۴۷

۹-آقای سید رضا حسینی مشهور به برار فرزند سید زکریا کد نامزد ۱۴۸

۱۰-خانم سیما درزی فرزند فتح الله کد نامزد ۱۵۲

۱۱-آقای قدرت الله دیلمی فرزند محمد کد نامزد ۱۵۴

۱۲-آقای حسن ذبیحی فرزند علیرضا کد نامزد ۱۵۶

۱۳-آقای امیر علی رحیمی فرزند احمد علی کد نامزد ۱۵۷

۱۴-آقای هوشنگ رستمی فرزند اسمعیل کد نامزد ۱۵۸

۱۵-آقای سید علیرضا رسولی فرزند قاسم کد نامزد ۱۵۹

۱۶-آقای غلامعلی رمضان پور فرزند محمد جان کد نامزد ۱۶۲

۱۷-آقای سیروس رمضانی فرزند محسن کد نامزد ۱۶۴

۱۸-آقای مرتضی زارعی فرزند غلامعلی کد نامزد ۱۶۵

۱۹-آقای امین سلیمانی آزاد فرزند محمد کد نامزد ۱۶۸

۲۰-آقای پویا صالحی فرزند فریدون کد نامزد ۱۷۲

۲۱-آقای مجید صفری فرزند محمود کد نامزد ۱۷۴

۲۲-آقای احمد فرج پور مشهور به احمد فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۷۶

۲۳-آقای محمد فیاض فرزند سلطانعلی کد نامزد ۱۷۸

۲۴-آقای محمد جاهد قدمی فرزند قاسم کد نامزد ۱۷۹

۲۵-آقای حسین کریمی کریملو فرزند محمد کد نامزد ۱۸۴

۲۶-آقای علی اعظم کلوانی نیتلی مشهور به اعظم فرزند عزیزالله کد نامزد ۱۸۵

۲۷-آقای اسماعیل متانی بور خیلی فرزند سعدی کد نامزد ۱۸۶

۲۸-آقای نیما محمدپور فرزند قاسم کد نامزد ۱۸۹

۲۹- آقای عباس محمدی  فرزند عیسی کد نامزد ۱۹۱

۳۰- آقای بهزاد محمودی  فرزند ابراهیم کد نامزد۱۹۴

۳۱- آقای رحمان مسعودی  فرزند علی اصغر کد نامزد ۱۹۵

۳۲- خانم الهام منصوری مشهور به الهام  فرزند رستم کد نامزد ۱۹۶

۳۳- آقای سید روح الله موسوی  فرزند سید قاسم  کد نامزد ۱۹۸

۳۴- آقای ایمان نجف پور  فرزند قنبرعلی  کد نامزد ۲۱۴

۳۵- آقای  جمال هدایتی مشهور به مسلم فرزند عباس کد نامزد ۲۱۶

۳۶- آقای علی رضا یوسفی  فرزند غلامرضا کد نامزد۲۱۷

 

 

 

  • نویسنده : سارا اسماعیلی
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین