اختصاص سواحل رهاسازی شده به خدمات عمومی
اختصاص سواحل رهاسازی شده به خدمات عمومی
محمودآباد آنلاین :مهدی اختیاری شهردار محمودآباد از انجام شدن رهاسازی سواحلی که ۶۰ متر آن درگیر پلاک‌های شخصی بوده است در اراضی ساحلی این شهر خبر داد.

 شهردار محمودآباد با بیان اینکه رهاسازی سواحل که ۶۰ متر آن درگیرپلاک‌های شخصی بوده در حال انجام است، خاطرنشان کرد: پس از توافق دادستانی و فرمانداری با شرکتنفت و علوم دریایی، این سواحل به شهرداری تحویل داده می‌شود تا پس از ساماندهی و واگذاری آن به بخشخصوصی، به خدمات عمومی اختصاص پیدا کند.

مهدی اختیاری با بیان اینکه در اجرای طرح ساماندهیرودخانه این شهر حدود ۲۰ میلیارد تومان تأمین اعتبار در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: اجرای طرح میدانتداخلی با گذشت سه سال از شروع طرح مصوب در دستور کار قرار گرفت و کلنگ احداث آن با اعتباری بالغ بر۶۰ میلیارد ریال بر زمین زده می‌شود.

وی به جذب سرمایه‌گذار از سوی شهرداری اشاره کرد و افزود: جهتجذب سرمایه‌گذار نیاز به آماده‌سازی زیرساخت‌ها است و باید املاکی برای فراهم‌سازی این زیرساخت‌ها درنظر گرفته شود.

شهردار محمودآباد با بیان اینکه آمادگی برای استقبال از سرمایه‌گذاران وجود دارد، خاطرنشانکرد: اکنون سه ملک ویژه در محمودآباد به منظور فراخوان جذب سرمایه‌گذار وجود دارد که شامل زمین هفتهکتاری منطقه آهومحله و طرح قو از نقطه شروع سه‌راه تا پشت شهرداری است که بحث تملک آن مطرح و درحال پیگیری است تا به سرمایه‌گذار واگذار و مردم و مسافران از خدمات رفاهی و توریستی بهره‌مند شوند.

اختیاری با بیان اینکه رهاسازی سواحل که ۶۰ متر آن درگیر پلاک‌های شخصی بوده در حال انجام است،خاطرنشان کرد: پس از توافق دادستانی و فرمانداری با شرکت نفت و علوم دریایی، این سواحل به شهرداریتحویل داده می‌شود تا پس از ساماندهی و واگذاری آن به بخش خصوصی، به خدمات عمومی اختصاص پیداکند.

  • نویسنده : کبریا مقدس
  • منبع خبر : خبرگزاری ایمنا