۶۷ هزار مترمربع اراضی کشاورزی محمودآباد آزاد سازی شد
۶۷ هزار مترمربع اراضی کشاورزی محمودآباد آزاد سازی شد
محمودآباد آنلاین: فرمانده انتظامی مازندران از آزادسازی ۶۷ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی شهرستان محمود آباد که درآن ساخت و ساز غیر مجاز صورت گرفته بود، خبر داد.

مرتضی میرزایی گفت: یکی از مأموریت‌های مستمر این فرماندهی، اجرایاحکام مربوط به ساخت و سازهای غیرمجازی که افراد سودجو با ساخت بنا و ویلا در زمین‌های کشاورزی بدونمجوز قانونی اقدام می‌کنند، است.

وی افزود: قلع و قمع و تخریب ۵۱ مورد دیوارکشی تفکیک و ساخت و ساز غیرمجاز در ۶۷ هزار مترمربع ازاراضی روستاهای اطراف شهرستان محمودآباد که توسط افراد سودجو و به صورت غیرمجاز در قالبساختمان، بنا سازی و دیوار کشی احداث شده بود با حکم مقام قضائی انجام شد.

فرمانده انتظامی استان مازندران با اشاره به برگشت ۶۷ هکتار از اراضی مرغوب کشاورزی به چرخه تولید،تصریح کرد: ارزش این زمین‌ها بنا بر اعلام کارشناسان بالغ هزار ۳۴۰ میلیارد ریال بوده و این تخریب باحضور دستگاه‌های متولی از جمله اداره جهاد کشاورزی، و با حضور مقتدرانه پلیس بدون هیچ گونه رخدادی بهاتمام رسید.

 میرزایی با تاکید بر اینکه پلیس در برخورد با اقدامات غیر قانونی و ساخت و سازهای غیرمجاز هیچ گونهاغماضی نخواهد داشت از مردم خواست به جهت جلوگیری از تضییع حقوق و زیان‌های مالی قبل از هرگونهاقدام عمرانی نسبت به استعلام اصالت و کاربری ملک از ادارات مربوطه اقدام و پس از دریافت مجوزهایقانونی نسبت به ساخت و ساز اقدام کنند.

  • نویسنده : شقایق ناییجیان
  • منبع خبر : خبرگزاری مهر