۸۵۰۰ هکتار از شالیزارهای محمودآباد خزانه‌گیری شد
۸۵۰۰ هکتار از شالیزارهای محمودآباد خزانه‌گیری شد
محمودآباد آنلاین / مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد گفت: عملیات خزانه گیری در ۸۵۰۰ هکتار از شالیزارهای این شهرستان انجام شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد، محمد هادی زاده اظهار کرد: شهرستان محمودآباد دارای ١٧ هزار و ۵۴۵ هکتار اراضی شالیزاری است که تاکنون عملیات شخم و شیار در هشت هزار و پانصد هکتار آن انجام شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد افزود: عملیات خزانه گیری در هشت هزار و ۵٠٠هکتار، شخم اولیه در پنج هزار و ٨٨٠ هکتار، بذرپاشی در ۶۵هکتار و بیمه در ۵۶٠هکتار انجام شد.

هادی زاده با اشاره به اینکه تاکنون ٨٠ درصد آببندان‌های این شهرستان آبگیری شد، گفت: تاکنون ٢٣هزار و ۵٠٠کیلوگرم انواع بذر اصلاح و گواهی شده برنج بین کشاورزان محمودآبادی توسط کارگزاران بخش کشاورزی توزیع شد.

  • نویسنده : شقایق ناییجیان
  • منبع خبر : روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد