گلایه نماینده مردم نور و محمودآباد از عدم پرداخت وام‌های خُرد به مردم
گلایه نماینده مردم نور و محمودآباد از عدم پرداخت وام‌های خُرد به مردم
محمودآباد آنلاین : نماینده مردم نورو محمودآباد در مجلس شورای اسلامی کفت:معمولا هر ساله دو سه ماهپایانی سال (قبل از عید) به دلایلی چون حساب گردانی و... از پرداخت وام ها ممانعت می شود و دو سه ماه بعداز عید نیز به دلیل عدم ابلاغ دستورالعمل از پرداخت تسهیلات خبری نیست. یعنی بانک ها عملا 6 ماه از سالاز ارائه تسهیلات به مردم خودداری می کنند.

ولی الله فرزانه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم و نماینده مردم نور و محمودآباد با اشاره به تماسها و مراجعات مردمی درباره عدم پرداخت وام‌های خُرد از سوی بانک‌ها در ماه‌های پایانی سال، اظهار کرد: متاسفانه این روالی است که از گذشته تاکنون از سوی بانک ها در حال انجام است و ظاهرا بنا دلایلی، امسالزودتر از سال های گذشته آغاز شده که این موضوع، دردسرها و مسائلی را برای متقاضیان ایجاد کرده است.

وی افزود: معمولا هر ساله دو سه ماه پایانی سال (قبل از عید) به دلایلی چون حساب گردانی واز پرداخت وامها ممانعت می شود و دو سه ماه بعد از عید نیز به دلیل عدم ابلاغ دستورالعمل از پرداخت تسهیلات خبرینیست. یعنی بانک ها عملا ۶ ماه از سال از ارائه تسهیلات به مردم خودداری می کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم با بیان اینکه متاسفانه بانک‌ها طی سال‌های گذشته مقرراتتسهیل مسیر دریافت وام‌های خرد را اجرایی نکرده اند، گفت: تجربه ای که به اقتضای شغلم در زمینه تسهیلاتدارم این است که نه تنها در ارائه وام قرض الحسنه به مردم بلکه در بسیاری از طرح‌ها هم، چنین توجیه ها وبهانه ها وجود دارد.

فرزانه با اشاره به سختگیری بانک ها در پذیرش ضامن و وثیقه، بیان کرد: روان‌سازی پرداخت تسهیلات، مسالهای است که مورد توجه مجلس و دولت است وزیر اقتصاد به ماجرا ورود کرده و اقداماتی در حال انجام است. البته این موضوع چند سال قبل نیز لحاظ شده بود که یارانه متقاضیان را در دریافت تسهیلات به عنوان ضمانتقبول کنند و صاحبان خانه‌های روستایی بدون سند را برای دریافت با مشکل روبرو نکنند.

وی تصریح کرد: برنامه دولت و شخص وزیر اقتصاد آن است که وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان با سهولتبیشتری صورت پذیرد. مطمئنا نمایندگان مردم در مجلس نیز از چنین تصمیماتی حمایت می کنند و کمیسیوناقتصادی مجلس پیگیر موضوع هست. تلاش مجلس این است که همه انتظارات بحق و مطالبات مردم را به دولتمنتقل کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بانک‌‌ها نیز در جریانبررسی لایحه بودجه توقعاتی در راستای افزایش سرمایه دارند، عنوان کرد: تلاش می‌کنیم تا سرمایه بانک‌ها درسال آینده برای پرداخت تسهیلات خرد ارزان قیمت افزایش پیدا کند.

فرزانه با اشاره درآمدی ۲۰ تا ۳۰ درصدی بانک ها از محل سپرده ها اظهار کرد: در این شرایط اقتصادی،اعطای وام قرض الحسنه یکی از راه‌هایی است که می‌تواند به کمک مردم بیاید و در حل بخشی از مسائل آن هاموثر باشد.

وی تسهیلات تکلیفی برای تولید و اشتغال را یکی دیگر از خدمات ارزشمند بانکها در شرایط تحریمی کشوردانست و افزود: توصیه و پیشنهاد همیشگی من به بانک ها این است که توجهی ویژه به تولید کشور داشتهباشند و جنبه توجیهی طرح ها را حتما لحاظ کنند، خود را شریط طرح ها بدانند در این زمینه تا جایی که ازدستشان بر می آید، سرمایه گذاری کنند. برای همین از مسئولین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و داراییمی خواهیم که بر اجرای صحیح مصوبات مجلس در حوزه پرداخت تسهیلات خرد نظارت کنند تا مسائلیاینچنینی رخ ندهد.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس تاکید کرد: نیاز است بانک ها در جهت تولید، اشتغال و سرمایه گذاریگام های موثر و اساسی بردارند، گفت: در این شرایط اقتصادی چندان منطقی نیست که از پرداخت وام‌هایخرد به مردم جلوگیری شود. ممکن است قشرهایی از مردم درامد چندانی نداشته باشند و ناچار به دریافتتسهیلات برای امرار معاش و گذران زندگی باشند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه مجلس پیگیر رفع موانع موجود برای  پرداختتسهیلات خرد و ارزان قیمت در ماه‌های پایانی سال به مردم  است و از بانک ها می خواهیم در این زمینههمچون همیشه همراهی و همکاری لازم را برای بهبود اوضاع داشته باشند تا کشور در مسیر رشد و توسعهقرار گیرد.

  • نویسنده : شقایق نائیجیان
  • منبع خبر : تیرنگ