کشاورزان نسبت به اخذ مجوز چاه های آب اقدام نمایند
کشاورزان نسبت به اخذ مجوز چاه های آب اقدام نمایند
محمودآباد آنلاین/ داداش پور معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری محمودآباد : کشاورزان به منظور حل مشکل سوخت و برق دار نمودن چاه های آب مزارع کشاورزی نسبت به اخذ مجوز برای کلیه چاه های فاقد مجوز اقدام نمایند.

قنبرعلی داداش پور معاون سیاسی و امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان محمودآباد طی سخنانی در جلسه ساماندهی چاه های غیر مجاز کشاورزی که پیش از ظهر امروز و با حضور کلیه اعضای این جلسه در محل فرمانداری تشکیل شد گفت: هماهنگی های لازم با اداره امور منابع آب به منظور تسریع در فرایند صدور مجوز چاه ها صورت گرفته و دیگر کشاورزان به منظور اخذ مجوز درگیر بورکراسی اداری نخواهند شد.

وی با اشاره به ضرورت مجوز دار نمودن چاه ها و همراهی و همکاری کشاورزان در این بخش گفت: کاهش هزینه های جاری و تامین سوخت و سایر مشکلات کشاورزان در زمان کم آبی از مهم ترین مزایای مجوز دار نمودن چاه ها می باشد.

معاون سیاسی و امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان محمودآباد از استقرار نیروی اداری از سوی اداره منابع آب آمل در بخشداری مرکزی و اجرای پایلوت طرح ساماندهی چاه های غیر مجاز و صدور مجوز و سهولت در دسترسی به امورات اداری خبر داد.

 

 

  • نویسنده : محمد محتاطی
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین