پزشک حاذق محمودآبادی جان به جان آفرین تسلیم کرد
پزشک حاذق محمودآبادی جان به جان آفرین تسلیم کرد
محمودآباد آنلاین : دکتر کریشنان کوتی پزشک هندی که سالها در محمودآباد به عنوان پزشک عمومی طبابت میکرد در ۷۴ سالگی از دنیا رفت.

به گزارش محمودآباد آنلاین دکتر کریشنان کوتی متولد سال ۱۳۲۶ در شهر تریچور هندوستان بوده که در سال ۱۳۵۴ به عنوان پزشک وارد ایران شده و در محمودآباد بیش از ۵ دهه به شهروندان محمودآبادی خدمات درمانی ارائه داد.

وی ظهرامروز به علت ابتلاء به بیماری سرطان چشم از دنیا فرو بست.

  • نویسنده : امیرعباس رضاپور
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین