نتایج انتخابات شورای اسلامی روستای شومیا از بخش مرکزی
نتایج انتخابات شورای اسلامی روستای شومیا از بخش مرکزی
محمودآباد آنلاین: به استناد صورتجلسات شعب ثبت نام و اخذ رای انتخابات شورای اسلامی روستای شومیا از بخش مرکزی شهرستان محمودآباد نتیجه انتخابات شورای اسلامی در این روستا به شرح زیر می باشد :
  • ابوالقاسم شاهنوریان ۳۵۲ رای عضو اصلی
  • عباس رستمی ۲۹۹ رای عضو اصلی
  • محسن ابراهیمی شومیا ۲۵۶ رای عضو اصلی
  • حسین سالار بهرستاقی ۲۴۰ رای عضو علی البدل
  • وحید دماوندی ۲۲۷ رای عضو علی البدل
  • محمدرضا محمدی ۱۸۷ رای
  • صادق اسماعیل زاده ۱۰۶ رای
  • حسین پندر ۷۲ رای
  • نویسنده : سارا اسماعیلی