منع اشتغال زن توسط شوهر در قانون
منع اشتغال زن توسط شوهر در قانون
محمودآبادآنلاین: به منظور آشنایی با قوانین حقوقی در نظر گرفتیم دوشنبه های حقوقی را راه اندازی نمائیم تادر این بخش شهروندان محمودآبادی با برخی از مفاهیم و مشکلات حقوقی آشنا شده و بتوانند با مطرح کردن سوالات خود، پاسخ آن را از مشاوران حقوقی و وکلای این رسانه دریافت نمایند.

پایگاه خبری محمودآبادآنلاین؛بخشی به عنوان دوشنبه های حقوقی را در نظر گرفته است تا در این بخششهروندان محمودآبادی با برخی از مفاهیم حقوقی آشنا شده و بتوانند با مطرح کردن سوالات خود، پاسخ آن رااز مشاوران حقوقی و وکلای این رسانه دریافت نمایند.

الهام کثیری کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و مشاور حقوقی در دوشنبه های حقوقی به سوالاتحقوقی شهروندان پاسخ خواهد داد.

در بیستمین ردیف دوشنبه های حقوقی به موضوع  منع اشتغال زن توسط شوهر در قانون پرداخته شده است.

امروزه با توجه به وضعیت نابسامان اقتصادی و مشکلات عدیده که افراد جامعه را در تامین معاش با سختی های جدی رو به رو ساخته است ، اکثر خانمها در جامعه امروزی شاغل هستند تا بتوانند درصدی از هزینه های خود و زندگی مشترکشان را برطرف سازند و دیگر مثل گذشته نخواهد بود که انتخاب اکثر خانمها خانه داری باشد !

مطابق اصل ۲۸ قانون اساسی ” هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد برگزیند ” ، برداشتی که از این قانون میشود این است که نباید هیچ تبعیضی میان زنان و مردان در عرصه ی اشتغال وجود داشته باشد و قاعدتا نمی توان کسی را از اشتغال به کار و حرفه دلخواه خود البته به شرطی که خلاف شرع و مصالح عمومی نباشد ، منع کرد .

اما این اصل به موجب قانون مدنی با استثنائاتی روبه رو شده است و قانون مدنی عنوان داشته که در بعضی موارد خاص مرد می تواند همسرخود را از اشتغال منع نماید که در قانون آمده است ” شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع نماید” یعنی به موجب این ماده مرد تنها در سه فرض یاد شده می تواند از اشتغال همسر خود جلوگیری نماید و تشخیص اینکه آیا شغل زن منافی با مصلحت خانوادگی می باشد کاملا به عرف بستگی دارد و ممکن است از خانواده ای به خانواده دیگر متفاوت باشد .

لذا هیچ مردی نمی تواند همسر خود را به طور کلی از شغل خاصی منع نماید و اگر زنی بنابرحکم دادگاه از اشتغال به حرفه ای خاص منع گردد می تواند شغل خود را تغییر دهد و یا به کار دیگری مشغول گردد و این به معنی عدم اشتغال زن برای همیشه نمی باشد .

در نتیجه اثبات منافی حیثیت یا به مصلت نبودن شغل زن بر عهده مرد است و مرد بدون ارائه دلیل قابل قبول نمی تواند با اشتغال همسر خود مخالفت نماید

  • نویسنده : الهام کثیری
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین