فعالیت ۳۵ فروشگاه سموم کشاورزی در محمودآباد
فعالیت ۳۵ فروشگاه سموم کشاورزی در محمودآباد
محمودآباد آنلاین : مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد از فعالیت 35 فروشگاه سموم کشاورزی در این شهرستان خبر داد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون 23 مورد بازدید توسط اکیپ نظارت و بازرسی این شهرستان انجام شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد، محمد هادی‌زاده اظهار کرد: فروشندگان سموم کشاورزی، همکاران و بازوان اجرایی بخش کشاورزی در روستاها در کمک به تولید محصول سالم با هدایت و توصیه به بهره برداران برای مصرف بهینه و بموقع سموم و دیگر نهاده های مرتبط در حفظ محیط زیست و سلامت محصول تولیدی هستند.

هادی‌زاده حضور دائم کارشناس فنی در فروشگاه را الزامی دانست و افزود: فروشندگان نباید سموم خارج از شبکه، تاریخ مصرف گذشته، فاقد شماره بچ، پارت، تاریخ تولید، غیرمجاز و تقلبی بین بهره برداران توزیع کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد خواستار توزیع سموم از طریق سامانه مانیتورینگ و عدم توزیع نهاده ها کودی بدون برچسب خاک و آب کشور و یا برچسب های خارجی و ترجمه نشده شد.

وی در پایان از فعالیت ۳۵ فروشگاه سموم کشاورزی شامل ۲۶ فروشگاه بخش خصوصی و ۹ فروشگاه تعاونی روستایی در این شهرستان خبر داد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۲۳ مورد بازدید توسط اکیپ نظارت و بازرسی این شهرستان انجام شد.

  • نویسنده : امین امینی
  • منبع خبر : روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد