راهیابی جوان محمودآبادی به مجمع جوانان مازندران   
راهیابی جوان محمودآبادی به مجمع جوانان مازندران   
شاهین دهستانی جوان محمودآبادی بعنوان عضو جدید مجمع جوانان مازندران معرفی شد.

شاهین دهستانی مدیر سازمان مردم‌نهاد جوانان وارث زمین عضو علی البدل مجمع جوانان استان مازندران ،با کناره گیری دو عضو این مجمع بعنوان یکی از اعضای اصلی مجمع جوانان استان مازندران شناخته شد.

پس از علی احمدی مدیر سمن قاصدان زندگی نو ،شاهین دهستانی دومین‌جوان محمودآبادی است که بعنوان عضو اصلی به این مجمع راه پیدا کرد.

  • نویسنده : محمد اسماعیلی
  • منبع خبر : روابط عمومی اداره ورزش و جوانان محمودآباد