دوره آموزش سربازی ۴۵ روزه شد
دوره آموزش سربازی ۴۵ روزه شد
محمودآباد آنلاین / با توجه به واکسیناسیون سراسری کرونا و بازگشت شرایط عادی به جامعه، مدت زمان دوره آموزش سربازی به ۴۵ روز قبل از دوران کرونا بازگشت.

دوره آموزشی ۴۵ روزه در تمام مراکز آموزشی و پادگان‌های نیرو‌های مسلح در حال اجرا است.

مدت دوره آموزش سربازی به دلیل شیوع کرونا در کشور، به ۳۰ روز کاهش یافته بود.

  • نویسنده : سارا اسماعیلی
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین