دلتا کرون چیست؟
دلتا کرون چیست؟
محمودآباد آنلاین/گونه جهش یافته جدیدی از ویروس کرونا در قبرس شناسایی شده که ترکیبی از سویه‌های «دلتا» و «اُمیکرون» است.

به گزارش محمودآباد آنلاین؛ وزارت بهداشت قبرس این سویه جدید کرونا را «دلتاکرون» نامیده است.

وزیر بهداشت قبرس اعلام کرد که این موضوع را با تیمی از پزشکان و محققانی که در آزمایشگاه بیوتکنولوژی و ویروس‌شناسی مولکولی در دانشگاه قبرس کار می‌کنند، پیگیری کرده است.

دکتر لئونتیوس کوستریکیس توضیح داد این گونه جهش یافته جدید، زمینه های ژنتیکی هر دو گونه دلتا و اُمیکرون و جهش های ژنتیکی این دو گونه را با خود دارد.

در نمونه های گرفته شده، جهش های متعددی از گونه ویروس اُمیکرون شناسایی شده که با گونه های جهش یافته دیگر متفاوت است.

پزشکان سویه جدید را در نمونه های ۲۵ نفر در قبرس شناسایی کرده اند که ۱۱ نفر از آنها در بیمارستان بستری شده اند و این ممکن است به این معنی باشد که بین دلتاکرون و بستری شدن در بیمارستان رابطه وجود دارد.

وزیر بهداشت قبرس در همین حین تأکید کرد که هنوز برای پیش بینی قدرتمندتر بودن “دلتاکرون” از دلتا و اومیکرون زود است.

  • نویسنده : سارا اسماعیلی
  • منبع خبر : اسکای نیوز