انتقال اموال قبل از مطالبه مهریه
انتقال اموال قبل از مطالبه مهریه
محمودآبادآنلاین: به منظور آشنایی با قوانین حقوقی در نظر گرفتیم دوشنبه های حقوقی را راه اندازی نمائیم تا در این بخش شهروندان محمودآبادی با برخی از مفاهیم حقوقی آشنا شده و بتوانند با مطرح کردن سوالات خود، پاسخ آن را از مشاوران حقوقی و وکلای این رسانه دریافت نمایند.

الهام کثیری کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و مشاور حقوقی در دوشنبه های حقوقی این هفته ضمن طرح موضوع  انتقال اموال قبل از مطالبه مهریه ، به سوالات حقوقی شهروندان پاسخ خواهد داد.

قطعاً تابه‌حال دعاوی بسیاری را در ارتباط با مهریه و مطالبه آن از آشنایان و اطرافیان خود شنیده اید.  مهریه در حقیقت جزء حق قانونی خانم ها به حساب آمده و معمولا تحت هر شرایطی آنها می توانند آن را از همسر خویش مطالبه نمایند . حال خوب است بدانید که این روزها آقایان برای فرار از پرداخت مهریه به همسران خود، به دنبال راه‌های مختلفی بوده و ممکن است برای فرار از آن دست به هر کاری بزنند که یکی از اقداماتی که معمولاً آقایان جهت عدم پرداخت مهریه انجام می دهند انتقال اموال و دارایی خود به دیگران می باشد که در قانون مجازات اسلامی معامله به قصد فرار از دین جرم تلقی گردیده و برای آن مجازات نیز تعیین شده است که بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چنانچه شخصی به قصد فرار از دین و تعهدات مالی خویش اموال و دارایی خود را به شخص دیگری انتقال دهد عمل وی جرم محسوب شده و مجازات حبس تعزیری را به همراه خواهد داشت . اما در خصوص انتقال اموال قبل از مطالبه مهریه این عمل فرار از دین محسوب نمی گردد و در حقیقت همانطور که مهریه یک حق است و بانوان حق دارند آن را مطالبه نمایند مالکیت بر اموال نیز این حق را ایجاد می کند که هر گونه تصرفی را که مالک (شوهر)  بخواهد در آن انجام دهد .حال اگر فردی معامله ای صوری انجام دهد و در این معامله پولی میان خریدار و فروشنده رد و بدل نگردد و صرفاً انتقال اموال برای فرار از پرداخت مهریه باشد زن میتواند دادخواستی تحت عنوان ابطال بیع تقدیم دادگاه نماید و مدعی انجام معامله صوری همسرش به منظور فرار از پرداخت دین (مهریه) گردد که در صورت اثبات دادگاه دستور ابطال معامله را خواهد داد و چنین معامله صوری که به قصد گریز از پرداخت مهریه باشد جرم بوده و حبس تعزیری و جزای نقدی معادل نصف مال مورد نظر یا هر دو مجازات را خواهد داشت اما اگر فروش مال واقعی باشد و این فروش قبل از مطالبه مهریه باشد معامله به قوت خود باقی است و مرد(زوج) زمانی با انجام معامله مرتکب جرم فرار ازدین میگردد که پس از محکومیت قطعی به پرداخت مهریه ، مال خود را انتقال دهد یعنی اگر زوج همزمان یا بعد از تقدیم دادخواست مهریه توسط زوجه و قبل از صدور رای قطعی در دادگاه خانواده اموالش را انتقال دهد این انتقال جنبه کیفری نداشته و قابل مجازات نیست .

  • نویسنده : الهام کثیری
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین