استقبال با فرش قرمز از شهردار جدید محمودآباد
استقبال با فرش قرمز از شهردار جدید محمودآباد
محمودآباد آنلاین : بعد از معارفه مهدی اختیاری شهردار جدید محمودآباد در سالن اجتماعات فرمانداری وی راس هیاتی به همراه مسئولین شهرستان و مسئولین دوایر شهرداری به شهرداری محمودآباد رفت تا سکان شهرداری را تحویل بگیرد که با استقبال پرشور کارکنان شهرداری و فرش قرمزی که نشان از همراهی و همدلی پرسنل و شوق همراهی آنان دارد مواجه شد.

محمودآباد آنلاین : بعد از معارفه مهدی اختیاری شهردار جدید محمودآباد در سالن اجتماعات فرمانداری وی راس هیاتی به همراه مسئولین شهرستان و مسئولین دوایر شهرداری به شهرداری محمودآباد رفت تا سکان شهرداری را تحویل بگیرد که با استقبال پرشور کارکنان شهرداری و فرش قرمزی که نشان از همراهی و همدلی پرسنل و شوق همراهی آنان دارد مواجه شد.

  • نویسنده : رضا اکبری
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین