استفاده ۹۰ درصد خودرو‌های بنزینی از کارت سوخت شخصی تا پایان شهریور
استفاده ۹۰ درصد خودرو‌های بنزینی از کارت سوخت شخصی تا پایان شهریور
محمودآباد آنلاین : مدیر عامل شرکت ملّی پخش فرآورده های نفتی گفت: تا پایان شهریور ۹۰ درصد خودروهای بنزین سوز و ۹۵ درصد خودروهای گازسوز باید از کارت سوخت شخصی استفاده کنند

نژاد علی گفت:به منظور بهبود نظام توزیع و کاهش قاچاق سوخت تا پایان شهریور ۹۰ درصد خودروهای بنزین سوز و ۹۵ درصد خودرو های گازسوز باید از کارت سوخت شخصی استفاده کنند. به همین منظور از ابتدای سال فرآیند تشویق مردم به استفاده از کارت های شخصی در دستور کار قرار گرفت.

او ادامه داد: به دلیل اینکه بتوانیم توزیع یکنواخت در جایگاه های سوخت داشته باشیم و از اتمام سوخت ذخیره برخی جایگاه ها جلوگیری کنیم مقرر شد در هر نوبت برداشت از کارت های سوخت بین ۳۰ تا ۴۰ لیتر در نظر گرفته شود این هم بر اساس رفتار شناسی برداشت از کارت های آزاد بوده است و به معنای محدودسازی در فرآیند توزیع سوخت در جایگاه ها نیست.

نژادعلی تصریح کرد: این فرآیند هیچ دلیلی مبنی بر تغییر قیمت سوخت بنزین یا نفت گاز نیست و هیچ قانون و مصوبه ای در این راستا حاکم نیست. فقط به واسطه اینکه بتوانیم سوخت یکنواخت و یکپارچه در همه جایگاه ها داشته باشیم این سیاست تعیین سقف عرضه سوخت گیری از کارت را در جایگاه ها پیاده کردیم.

  • نویسنده : محمد محتاطی
  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان