اسامی نفرات برتر کنکور سراسری در محمودآباد
اسامی نفرات برتر کنکور سراسری در محمودآباد
محمودآباد آنلاین : اسامی یازده نفر برتر کنکور سراسری ۱۴۰۰ در شهرستان محمودآباد اعلام شد.

به گزارش محمودآباد آنلاین، اسامی این یازده نفر به تفکیک مدارس، به شرح ذیل می باشد :

 

دبیرستان نمونه دولتی اهلم : 

• علی عباسی مجد، رتبه ۴۱۸ رشته علوم انسانی

• سید امیر علی رضوی، رتبه ۸۵۹ رشته ریاضی و فیزیک

 

دبیرستان شاهد بصیرت : 

• نیلوفر رییس بهان، رتبه ۷۳۱ رشته علوم انسانی

• فاطمه جهین، رتبه ۷۶۶ رشته علوم انسانی

• زهرا نام آور، رتبه ۱۲۸۲ رشته علوم انسانی

فضیلت رفیعی، رتبه ۱۳۵۴ رشته علوم انسانی

 

دبیرستان شاهد پسران :

• علیرضا رمضانی، رتبه ۵۷۶ رشته علوم انسانی

• مصطفی اسماعیلی، رتبه ۱۰۰۰ رشته علوم تجربی

 

دبیرستان نمونه دولتی الزهرا :

• فاطمه حیدری، رتبه ۴۶۷ رشته علوم انسانی

• مهدیه روحی، رتبه ۹۵۱ رشته علوم انسانی

  • سیده زهرا کریمی، رتبه ۱۱۹۱ رشته علوم انسانی
  • زهرا کلیج، رتبه ۱۳۴۵ رشته علوم انسانی
  • کوثر رضایی، رتبه ۱۹۴۷ رشته علوم انسانی

دبیرستان نیکان سرخ رود : 

• فاطمه موسوی، رتبه ۲۸۶ رشته زبان

 

دبیرستان غیردولتی خوارزمی :

• محمد حسین غلامی، رتبه ۹۳۴ رشته علوم انسانی

  • نویسنده : سارا اسماعیلی
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین