اجرت المثل ایام زوجیت
اجرت المثل ایام زوجیت
محمودآبادآنلاین:به منظور آشنایی با قوانین حقوقی در نظر گرفتیم دوشنبه های حقوقی را راه اندازی نمائیم تا در این بخش شهروندان محمودآبادی با برخی از مفاهیم و مشکلات حقوقی آشنا شده و بتوانند با مطرح کردن سوالات خود، پاسخ آن را از مشاوران حقوقی و وکلای این رسانه دریافت نمایند.

 خبری محمودآبادآنلاین بخشی به عنوان دوشنبه های حقوقی را در نظر گرفته است تا در این بخششهروندان محمودآبادی با برخی از مفاهیم حقوقی آشنا شده و بتوانند با مطرح کردن سوالات خود، پاسخ آن رااز مشاوران حقوقی و وکلای این رسانه دریافت نمایند.

الهام کثیری کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و مشاور حقوقی در دوشنبه های حقوقی به سوالاتحقوقی شهروندان پاسخ خواهد داد.

در ششمین ردیف دوشنبه های حقوقی به موضوع اجرت المثل ایام زوجیت پرداخته شده است.

یکی از مهم ترین حقوق مالی که در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده برای بانوان مشخص گردیده ، دریافت اجرت المثل ایام زوجیت یا بهای کارهایی است که در طول زندگی مشترک انجام داده ، در حالی که وظیفه ای برای انجام آنها نداشته اند. از جمله اموراتی که نسبت به بهره مندی از این حقوق میتوان عنوان نمود اموراتی چون: کار در منزل ، آشپزی ، رسیدگی به فرزندان ، شیر دادن به فرزند و… می باشند و از آنجایی که زن وظیفه ای در دوران زندگی مشترک نسبت به انجام این امور ندارد می تواند بابت انجام آنها از همسرش اجرت المثل دریافت نماید. که معمولا مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک در حین دعوای طلاق مطرح می گردد که چنین حقی در شرع مقدس اسلام و قوانین موضوعه ایران نیز به رسمیت شناخته شده است . در خصوص نحوه تعیین اجرت المثل باید عنوان نمودکه پس از احراز شرایط دریافت اجرت المثل تعیین آن به کارشناس مربوطه ارجاع میگردد و کارشناس با در نظر گرفتن مدت زمان زندگی مشترک ، سن زوجه، عرف منطقه ، نحوه اشتغال زوجه و … به تعیین آن می پردازد . نکته حائز اهمیت اینکه اجرت المثل فقط مربوط به دوران زندگی زناشویی بوده و چون در دوران نامزدی زوجین جدا از یکدیگر زندگی میکنند این حق در این دوران منتفی می باشد. و در خصوص دریافت اجرت المثل پس از فوت شوهر نیز باید اظهار داشت که از آنجایی که اجرت المثل همانند مهریه حق مالی می باشد پس از فوت شوهر از بین نمیرود و جزء دیون مرد بوده که قابل مطالبه خواهد بود

  • نویسنده : الهام کثیری
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین