یک جمله در وصف دکتر مهربانی ها بنویسید
یک جمله در وصف دکتر مهربانی ها بنویسید
محمودآباد آنلاین: 7 دی بود و هوا سرد و به یکباره تمام محمودآباد در شک و بهت خبری فرو رفت. سرمای هوا بیشتر حس می شید. مردی از دیار مهربانی و مردم داری بار سفر بسته بود و رفتنش تمام شهر را با خودش می خواست ببرد.

 

دکتر سعید بناساز نوایی جزء معدد پزشک های بود که خدمات شایسته در حوزه درمان به مخاطبان اعم از پیر و جوان و زن و مرد ارائه داده بودند و به عنوان خادم مردم در کرسی پارلمان شهری از هیچ کوششی دریغ نکرد.

اگر در یک جمله بخواهید دکتر را توضیف کنید ، چه خواهید نوشت؟ ( نظراتتان را کامنت کنید)

  • نویسنده : محمد محتاطی
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین