کاشت و اهدای بیش از ۴هزار اصله نهال در شهر محمودآباد
کاشت و اهدای بیش از ۴هزار اصله نهال در شهر محمودآباد
محمودآباد آنلاین : قاسمی رئیس اداره فضای سبز و پارك هاى شهرداری محمودآباد گفت: از ابتدای اسفند ماه سال قبل تا به امروز بیش از دو هزار اصله نهال بصورت رایگان در بین شهروندان توزیع و بیش از دو هزار اصله نهال در فضای سبز و پارک های شهر محمودآباد کاشته شد.

عمار قاسمی رئیس اداره فضای سبز و پارکهاى شهرداری محمودآباد در مصاحبه با خبرنگار محمودآباد آنلاین ضمن قدردانی از حسن اعتماد و همکاری و اهتمام شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر گفت: در سال های گذشته بخش قابل توجهی از گل کاری های در بلوار اصلی شهر ، گل های آن از گلخانه ها خریداری میشد ، ولی امسال نسبت به تولید نشاء گل در مجموعه فضای سبز شهرداری اقدام شده که موجب صرفه جویی در این بخش شده است.

وی در تشریح مهم ترین اقدامات صورت گرفته در حوزه عمرانی احداث فضاى سبز بلوار کنار گذر شرقی و فضای سبز انتهای کوچه شهرداری و آغاز باز سازی فضای سبز کنار شهرود ، فضای سبز پارک گلشهر و پارک ساحل مرمر از مهمترین اقدامات عمرانی این واحد در راستای توسعه سرانه فضای سبز برشمرد.

عمار قاسمی همچنین از هرس وسم پاشی کلیه درختهای در حاشیه جاده های اصلی و کوچه های فرعی شهر در طی اسفند ماه سال قبل خبر داد و افزود: در راستای زیبا سازی فضای عمومی شهر و تقویت بنیه درختان و همچنین کاهش تلفات شکستگی شاخه ها و آسیب به سیم های برق و با هدف یکپارچه سازی نمای فضای سبز شهری ، کلیه درختان در خیابان های سه محور اصلی شهر هرس و سم پاشی شدند.

وی با اشاره به ضرورت خودکفایی در تولید نشاء گل برای تقویت فضای سبز بلوارها و پارک ها گفت: از مجموع ۲۰۲۵۰ جعبه گل کاشته شده در بلوارها و پارک ها تعداد ۱۸۰۰۰جعبه آن از محل کاشت و داشت و برداشت نشاء گل این اداره تامین شد.

در پایان ایشان از صرفه جویی مبلغ بیش از ۳۵۰ میلیارد ریال هزینه از کلیه اقدامات این اداره اعم از احداث ، بهسازی ، خرید گلهای فصلی و کاشت نهال و درختان سطح شهر که با همکاری و هماهنگی ، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر ، همکاران سخت کوش واحدهای مختلف شهرداری و شهروندان شریف خبر داد.

  • نویسنده : رضا اکبری
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین