نیاز به تحول در نظام اداری داریم
نیاز به تحول در نظام اداری داریم
محمودآباد آنلاین / حجت الاسلام رئیسی رئیس جمهور کشورمان درباره تحول در نظام اداری کشور توضیحاتی را بیان کرد.

به گزارش محمودآباد آنلاین؛ حجت الاسلام رئیسی رئیس جمهور جشنواره رجایی گفت :افراد متناسب باید در نظام اداری به کار گرفته شوند این مفهوم سازمان اداری کارآمد است.باید ساز وکاری ایجاد شود که استعداد افراد مختلف شکوفا شود.برای شکل گیری عدالت اداری نیاز به تحول اداری داریم. این تحول نیازمند این است که ابتدا مدیر خود تحول گرا باشد.

به گفته رئیس جمهور اگر سرمایه گذاری وارد کشور می‌شود نباید پیچیدگی نظام اداری او را پشیمان کند. اینکه بگوییم من به فلانی زنگ می‌زنم و کارم انجام میشود همه را اذیت می‌کند.کار همه باید انجام شود حتی کسی که پارتی ندارد و ما در این زمینه مسئولیت داریم.

وی بیان کرد: نظام سالم و کارآمد نگاه تحولی را ایجاب می‌کند. دوستان ما در اداره استخدامی و همه افرادی که در این حکمرانی نقش دارند باید فرایند ها را بازنگری کنند.کار باید زودتر و دقیقتر به سامان برسدومگر قرار نبود سامانه ها فعال شود؟ سامانه ها تسهیل گر است. باید تحول در نظام اداری کشور تببین شود.

  • نویسنده : سارا اسماعیلی
  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان