قلع و قمع ۸۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در محمودآباد
قلع و قمع ۸۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در محمودآباد
محمودآباد آنلاین :مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد گفت: با کسانی که امنیت غذایی مردم را تهدید کنند، هیچ تعارفی نداشته و با آنان برخورد قانونی خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد، محمد هادی زاده اظهار کرد: در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ اراضی زراعی و باغها و برابر دستور دادستانی، با حضور نیروی انتظامی و اکیپ گشت ۱۳۱ مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد، در زمینهای کشاورزی روستاهای ملاکلا، سرخ رود غربی، حاجیکلا سفلی از توابع بخش سرخ رود این شهرستان قلع و قمع شد.

مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد ادامه داد: با اجرای این احکام، ۲۴ هزار متر مربع از زمینهای کشاورزی این شهرستان آزاد سازی و به چرخه تولید باز گشت.

هادی زاده با تأکید به اینکه جهاد کشاورزی با کسانی که امنیت غذایی مردم را تهدید کنند، هیچ تعارفی نداشته و با آنان برخورد قانونی خواهد شد، خاطرنشان کرد: مالکین اراضی زراعی و باغی بایستی قبل از هرگونه تغییرکاربری زمینهای خود، برای دریافت مشاوره و مجوزهای قانونی لازم به این مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی مراجعه کنند.

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به اجرای ماده ۳ و تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی در محمودآباد، گفت: بر اساس پیگیری‌های مستمر این مدیریت از طریق سامانه ۱۳۱ و با دستور مرجع قضائی در این شهرستان، تغییرکاربری و بنای غیرمجاز قلع و قمع و اراضی کشاورزی آزادسازی شد.

وی با اشاره به اینکه توسعه و تقویت کشاورزی می‌تواند به عنوان فعالیت‌های اقتصادی نقش مؤثری در ارتقاء درآمد و تحقق اهداف توسعه کشاورزی پایدار داشته باشد، از مالکین اراضی زراعی و باغی خواست از ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی خود اجتناب کنند و برای مشاوره و مجوز به مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی مراجعه کنند.

  • نویسنده : شقایق ناییجیان
  • منبع خبر : روابط عمومی اداره جهادکشاورزی محمودآباد