فعالیت ۷۵۲ نشاکار برنج در محمودآباد
فعالیت ۷۵۲ نشاکار برنج در محمودآباد
محمودآباد آنلاین : هادی زاده مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد گفت: 752 ماشین نشاکار، اراضی شالیزاری این شهرستان را تحت پوشش قرار می دهند.

به گزارش ” محمودآباد آنلاین ” محمد هادی‌زاده اظهار کرد: این مدیریت در بخش مکانیزاسیون کشاورزی توانسته است در سال زراعی جدید تعداد ۳۸ دستگاه نشاکار ۴ ردیفه و ۴۴ دستگاه نشاکار ۶ ردیفه به ناوگان مکانیزاسیون کشاورزی اضافه کند که با اختصاص این ۸۲  دستگاه، تعداد ۷۵۲ دستگاه ماشین نشاکار اراضی شالیزاری این شهرستان را تحت پوشش قرار می دهند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد با بیان اینکه تلاش برای دستیابی به توسعه در گرو توجه به کشاورزی و دستیابی به خودکفایی کشاورزی مستلزم توجه به نکاتی از جمله مکانیزاسیون کشاورزی است، گفت: افزایش درآمد، کاهش هزینه تولید و کارگری، کاهش مصرف بذر و افزایش راندمان تولید از مهمترین اهداف کشت مکانیزه برنج است.

هادی‌زاده با اشاره به  اینکه شهرستان محمودآباد در سال زارعی جاری ۸۰ درصد از اراضی شالیزاری این شهرستان معادل ۱۴ هزار هکتار از ۱۷ هزار و ۵۴۵ هکتار به صورت مکانیزه کشت می‌شوند، افزود: تعداد ۳ واحد بانک نشاء برنج  و در بخش مکانیزاسیون کشاورزی این شهرستان نیز درحال فعالیت می باشند

این مقام مسئول به کشاورزان توصیه کرد پرداخت دستمزد به کارگران و سایر هزینه های کشت با توجه به شرایط موجود کشور به صورت الکترونیک انجام شود.

  • نویسنده : محمد محتاطی
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین